skip to Main Content

Mantelzorgelijk is niet alleen het grootste platform voor en door mantelzorgers. We zijn ook een onafhankelijke stichting – zonder winstoogmerk. Lees hier meer over onze visie op mantelzorg en de rol die Mantelzorgelijk daarin wil spelen.

Mantelzorgelijk, waar staan wij voor Missie

Wij willen dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Mantelzorgers vinden steun bij elkaar, in hun naaste omgeving (privé en werk) en moeten door een hulpvaardige overheid snel en actief worden geholpen in hun belangrijke taak.

Stichting Mantelzorgelijk werkt aan een gelijkwaardige rol en positie van mantelzorg in de participatiesamenleving van Nederland. Vanuit ervaringsdeskundigheid komen wij op voor de belangen van mantelzorgers bij alle betrokken partijen, dit vanuit de behoefte en het welzijn van zowel de mantelzorger als de zorgvrager.

Visie

Mantelzorgelijk is het grootste onafhankelijke expertisecentrum en platform voor en door mantelzorgers in Nederland. Door deze kennis en ervaringen zijn wij een belangrijke schakel in de emancipatie van mantelzorg op het gebied van rol, positie en beleidsvorming. Wij zijn partner voor alle mensen en organisaties die bijdragen aan het vormgeven en verbeteren van beleid, het zorgproces en vraagstukken rond het mantelzorgen. De inzet van ervaringsdeskundigheid leidt tot het verlagen van de draaglast van de mantelzorger en tot een effectievere inzet van mens en middelen.

Strategie

Vanuit onze betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid werkt Mantelzorgelijk aan een rol als expertisecentrum van mantelzorg in een participatiesamenleving met speerpunten als: “De inclusieve samenleving”, “Langer thuis” en “Ontregel de (mantel)zorg”. We werken van “onderaf” met alle betrokken partijen aan het vormen en bijstellen landelijk en lokaal beleid en de uitvoering daarvan.

Als expertisecentrum bieden we aan alle betrokken een platform om ervaringen te delen. We zijn actief in het participeren bij onderzoek en beleidsvorming en het delen van onze ervaringen aan zorgpartijen ter verbetering van hun inzet, kennis en kunde.

Door het realiseren van landelijke projecten dragen wij bij aan het verbeteren van de rol, positie en beeldvorming van de mantelzorger.

Kernwaarden

Succesfactoren

De basis voor alle succesfactoren is de petitie en het manifest t.a.v. de inhoudelijkheid van onderstaande factoren.

 • Een actuele, toegankelijke en aansprekende website
 • Een actieve en interactieve plek en inzet op de sociaal media
 • Een breed en gevarieerd netwerk
 • Een kerngroep van ervaren mantelzorgers
 • Positieve en negatieve voorbeelden van alle aspecten vanmantelzorg in woord, beeld en geluid
 • Vrij toegankelijke actuele kennis, ervaringen en informatie voormantelzorgers
 • Het stimuleren van de dialoog tussen partijen i.r.t. mantelzorg
 • Aanbod naar alle partijen om kennis te delen in de vorm vanaanzitten in overleggen, informatieaanbod aan uitvoerende partijen en bijdragen aan het uitvoeren van onderzoek</li

Motto’s

 • Praat met mantelzorgers en niet oìver mantelzorgers
 • Mantelzorg is de zorg van iedereen; je bent het, je wordt het of jekrijgt het
 • Mantelzorg is iets wat je doet, niet wie je bent
 • Zorgen doen we samen

BESTUUR

De makers van Mantelzorgelijk vormen ook het bestuur van Stichting Mantelzorgelijk:

Marjolijn Bruurs, voorzitter

Margreet van der Voort, bestuurslid

Claudia Otten, bestuurslid

 

Wij ontvangen geen beloning voor ons bestuurswerk voor de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT

Alle activiteiten van de stichting worden begeleid en gecontroleerd door de Raad van Toezicht:

Ariane de Ranitz, psychiater

Pieter Hasenaar, directeur van de DementiaApp

Michael Meijer Cluwen, letselschade advocaat

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting.

STICHTING MANTELZORGELIJK

Adres: Nienhuis Ruijskade 112, 1399 KC,  Muiderberg

Mailadres: info@mantelzorgelijk.nl

Kamer van Koophandel: 63763249

RSIN nummer: 855390013

Triodos Bank: NL43 TRIO 0390 9797 83

JAARSTUKKEN

De jaarrekeningen van 2015, 2016, 2017 en 2018 vind je hier, hier, hier  en hier

Wil je een bijdrage leveren aan het werk van Stichting Mantelzorgelijk? Maak dan via de donatie-pagina heel gemakkelijk een bedrag over met IDEAL. Wij danken je hartelijk! Want zorgen, dat doen we samen.

Back To Top
X