skip to Main Content

Stichting Mantelzorgelijk heeft dringend hulp nodig

De huidige ontwikkelingen met het Corona-virus hebben de problemen rond mantelzorg pijnlijk en duidelijk blootgelegd. De afgelopen maanden heeft de Stichting Mantelzorgelijk via hulplijnen, gesprekken en online activiteiten veel mantelzorgers kunnen helpen in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning, hulp en mogelijkheden. Hulp die zo nodig is. We hebben gedaan wat we konden om mantelzorgers zo goed mogelijk terzijde te staan. Nu hebben wij uw hulp nodig. We zoeken met spoed naar sponsoren en donateurs om onze activiteiten te continueren. Zonder uw steun kunnen we de broodnodige steun aan mantelzorgers moeilijk volhouden.

Wie zijn we?

Stichting Mantelzorgelijk (ANBI) bestaat al 6 jaar en is het grootste onafhankelijke online platform vóór en dóór mantelzorgers. De Stichting is opgericht vanuit mantelzorgers zelf. Mantelzorgers die nergens terecht konden voor goed advies en gerichte ondersteuning. Inmiddels zijn we het grootste platform in lotgenotencontact en ervaringskennis. Onze achterban bestaat voornamelijk uit werkende mantelzorgers, overbelaste mantelzorgers en mantelzorgers uit de sandwichgeneratie. De gemiddelde leeftijd is tussen de 40 en 65 jaar. Dit is ongeveer 60% van de mantelzorgers in Nederland. Naast deze ondersteuning, komen we ook op voor de belangen van mantelzorgers en zorgvragers en zijn we een belangrijke schakel in het vertalen van deze ervaringen naar aanpassingen/verbeteringen van beleid. We laten vanuit mantelzorgers een ander geluid horen.

Waar staan we nu?

De stichting Mantelzorgelijk heeft een klein bestuur die alle taken ‘om niet’ uitvoert. We krijgen geen salaris of compensatie en we dragen alle kosten van de Stichting zelf. Iedere dag schrijven we over onderwerpen die van belang zijn voor mantelzorgers. We zijn iedere dag tot ’s avonds laat in contact met lotgenoten omdat mantelzorg zich niet aan kantooruren houdt. Nu steeds meer mantelzorgers Mantelzorgelijk weten te vinden en de problemen rond mantelzorg steeds duidelijker worden, lopen we tegen de grenzen van ons eigen kunnen en inzet aan. We hebben nl zelf ook nog een baan, een gezin en mantelzorgtaken naast al deze belangrijke activiteiten. We zoeken nu dus naar een structurele oplossing om de inzet en kwaliteit van Mantelzorgelijk te kunnen waarborgen.

Wat kregen we?

Aan het begin van de Corona-crisis heeft Mantelzorgelijk een bijdrage ontvangen van het ministerie van VWS en van het Oranjefonds. Deze bijdrage is volledig gebruikt voor het uitbreiden van onze serverruimte, het realiseren van de hulplijnen en het aanpassen van onze site. We hebben met dit geld dus een mooie digitale kwaliteitsslag kunnen maken om bereikbaar te kunnen blijven met de grote toestroom. Helaas heeft het ministerie van VWS aangegeven dat ze ons niet kunnen steunen en zijn we in afwachting van de motivatie van hun besluit. Een lopende subsidieaanvraag bij ZonMW zal bij een positief besluit ingezet worden voor het upgraden van ons lotgenotenplatform.

Wat willen we?

We willen dat mantelzorgers altijd bij ons terecht kunnen, zowel live, online als offline. Ook willen wij ons meer en beter inzetten om op te komen voor de belangen van mantelzorgers en hier meer werk van maken richting beleidsmakers en politiek. We willen dat niet alleen mantelzorgers en werkgevers de rekening gepresenteerd krijgen van de wijzingen en bezuinigingen in het Sociaal Domein. Mantelzorg wordt steeds belangrijker en is in feite het nieuwe fundament van onze samenleving. Zeker in het licht van de toekomstige ontwikkelingen zoals de toename van de vergrijzing en de afname van het aantal mantelzorgers. Meer aandacht voor de positie van mantelzorg, compensatie en gerichte ondersteuning zijn hierin onontbeerlijk.

Wat vragen we?

We vragen uw steun. Steun van een ieder die mantelzorg een warm hart toedraagt. We willen ons goede doel graag in de lucht houden om zoveel mogelijk mantelzorgers blijvend te ondersteunen. Dat kunnen we niet langer zonder de steun van buiten. Wij vragen bedrijven, organisaties en alle andere initiatieven om een financiële bijdrage aan onze stichting te doen zodat wij onze taak kunnen blijven uitvoeren en mantelzorgers een stem kunnen geven in onze samenleving. Mantelzorg gaat ons allemaal aan. 1 op de 4 mensen is mantelzorger en die bevinden zich ook in uw organisatie.

Wat gaan we doen?

Met uw bijdrage kunnen we met ons telefoonteam onze hulplijnen dagelijks blijven bemannen van 08.00 uur tot 23.00 uur. Zo kunnen we al die mantelzorgers op weg helpen met hun problemen, hen ervaringsadvies geven en hen verwijzen naar de juiste informatiebronnen en regelgeving. Daarnaast kunnen we de informatiepagina’s op onze site (www.mantelzorgelijk.nl) dagelijks updaten en de capaciteit van de server uitbreiden zodat we de grote toestroom van bezoekers goed aan kunnen.

We kunnen al die mantelzorgers toch niet in de kou laten staan?
We rekenen op uw steun en hopen met uw hulp de mantelzorgers de ondersteuning te kunnen blijven bieden die ze nu zo vaak ontberen! Ook mantelzorgers kunnen het niet alleen.

Mantelzorgelijk is een ANBI-stichting (goed doel) in Nederland en giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@mantelzorgelijk.nl

Wilt u doneren? Via bijgaande link komt u op de pagina STEUN ONS 

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X