Soms geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers met een uitkering

ondersteuning-bij-werkloosheidOntvang jij als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kan je soms een vrijstelling krijgen van je sollicitatieplicht. Hieronder een aantal handige weetjes.

1. Als je een WW-uitkering ontvangt:

Ontheffing sollicitatieplicht
Ontvang je een WW-uitkering en zorgt je minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van je sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen.

UWV zal beoordelen of je van deze regeling gebruik mag maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing worden verlengd. Lees meer over de ontheffing sollicitatieplicht op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorgforfait
Heb je in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heb je mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin je de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor je WW-uitkering. Je leest meer over het mantelzorgforfait op de website van UWV.

2. Als je een bijstandsuitkering ontvangt:

Vrijstelling sollicitatieplicht
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Lees meer over de verplichtingen bij een bijstandsuitkering op de website van de Rijksoverheid.

Tegenprestatie
Gemeenten mogen mensen met een bijstandsuitkering vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente. In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

bron: Mezzo.nl

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top