Slachtoffer van het systeem

Het systeem is leidend. Niet alleen het zorgsysteem, maar ook het computersysteem van organisaties. Dit systeem lijkt heilig verklaard. Als het systeem iets zegt, dan is het waar. Als het systeem zegt dat iets niet kan, dan is dat de werkelijkheid. ‘System says no’.

Maar niet alle mensen en alle vragen passen in een geautomatiseerd systeem. En dan wordt het wel erg lastig. Want als je niet in het systeem past, dan heb je pas echt een probleem. En als je iets in het systeem wil veranderen, dan vraagt dat veel energie en een lange adem.

Zo heb ik de laatste maanden veel contact met allerlei organisaties. Opvallend is dat medewerkers zich met regelmaat verschuilen achter het systeem en zo geen enkele moeite meer doen om je te helpen. Te vaak heb ik de volgende uitspraken gehoord:

– ‘Zo staat het niet in ons systeem, dus ik kan niets voor u doen’
– ‘Ons systeem geeft een melding, dus dat gaat voor’
– ‘Het is niet goed gegaan, maar dat komt omdat het systeem niet goed gekoppeld is’
– ‘Tja, de mail is niet goed, maar deze komt automatisch uit het systeem, daar kan ik niets aan doen’
– ‘Het systeem gaat brieven sturen, maar dit kunt u negeren’
– ‘Het systeem zegt dat het wel zo is, dus dat ga ik aanhouden’
– ‘Volgens het systeem komt u niet in aanmerking…’

Systeem, systeem, systeem. Waar is de tijd gebleven dat mensen ook nog zelf nadachten? Dat het systeem een hulpmiddel was om het werk beter of makkelijker te doen. Het is verworden tot een gedrocht waarbij mensen hopeloos toekijken en hulpeloos uitvoeren. Dit doorgeslagen systeem vermorzelt de menselijke maat.

En ik weet eigenlijk niet goed wie nu de echte slachtoffers van het systeem zijn. Zijn dat de mensen die er alles aan doen om gehoord en gezien te worden? Of zijn het de medewerkers die niet meer zelf mogen nadenken en die de opdracht krijgen om het systeem klakkeloos te volgen? Laten we samen het systeem weer terugbrengen tot een handig hulpmiddel en het menselijk contact weer leidend maken. Want achter ieder systeem zit een mens aan de knoppen.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top