SCP bezorgd over hoge leeftijd huidige mantelzorgers

Sinds de decentralisatie van de langdurige zorg in 2015 hebben gemeenten meer taken en moeten burgers meer doen. Voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld. Hoeveel mantelzorgers telt Nederland en hoe problematisch is mantelzorg? Het Centraal Buro Statistiek en het Sociaal Cultureel Planburo deden onderzoek. Even wat cijfers op een rijtje:

2 miljoen

Nederlanders geven mantelzorg volgens het CBS

4 miljoen

mantelzorgers zijn er zelfs volgens de definitie van het SCP

6 %

van de mantelzorgers wordt ziek of overspannen door het zorgen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf in 2015 bijna 15 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorg, dat zijn twee miljoen mensen. ‘Mantelzorg’ betekent volgens het CBS: zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving. De meest fervente mantelzorgers zijn te vinden in de groep tussen 50 en 74 jaar. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rekent ook emotionele ondersteuning en het bieden van gezelschap tot mantelzorg. Volgens die definitie verlenen vier miljoen Nederlanders mantelzorg, bleek uit SCP-onderzoek van eind 2015: eenderde van de volwassen bevolking. De actiefste mantelzorgers zijn tussen de 45 en 64 jaar oud. Onder de mantelzorgers zijn relatief veel vrouwen en kerkgangers.

In een recent rapport met toekomstscenario’s toont het SCP zich bezorgd over met name de leeftijd van de huidige mantelzorgers. Volgens één van de toekomstscenario’s zal de behoefte aan mantelzorgers in 2040 verdubbeld zijn. Maar dat geldt niet voor het aantal mantelzorgers: degenen die dat nu doen, zullen in 2040 zijn overleden of zelf mantelzorg nodig hebben. Of de generaties onder hen even actief zullen zijn als mantelzorger valt te betwijfelen, omdat die meer werkende vrouwen bevatten.

Een ander probleem is de overbelasting van mantelzorgers. Volgens SCP-onderzoek uit 2015 voelt bijna eentiende van de mantelzorgers zich zwaar belast. 6 procent is zelfs ziek of overspannen geraakt door het zorgen. Het CBS maakte in november bekend dat een op de zeven mantelzorgers zichzelf overbelast noemt.

bron: NRC

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top