Respijtzorg als individuele begeleiding

respijtzorgRespijtzorg, wat is dat eigenlijk? Het gaat om zorg en ondersteuning die je kunt aanvragen omdat je als mantelzorger (dreigt) overbelast te raken. Hoewel niet elke gemeente er even goed mee om gaat, is respijtzorg wel enorm belangrijk. Mantelzorgers zorgen er namelijk voor dat de mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er geen hoge zorgkosten moeten worden gemaakt door de opname in een langdurige zorg setting. En een maand in een langdurig zorginstelling kost al gauw ruim € 4.000,- euro!

Respijtzorg kan je op meerdere manieren krijgen:
1. Dagbesteding
2. Individuele begeleiding door professionals
3. Individuele begeleiding door vrijwilligers
4. Nacht opvang in een 24 uurs setting
5. Tijdelijke opvang in een 24 uurs setting
6. Ondersteuning bij vakanties

Het is belangrijk om op tijd respijtzorg aan te vragen. Overbelasting is niet iets wat niet snel opgelost is en wanneer je ondersteuning nodig hebt is die ook niet binnen 2 dagen geregeld, uitzonderingen daar gelaten. Niemand is er bij gebaat dat een mantelzorger overbelast raakt en daarom zetten gelukkig veel gemeentes graag respijtzorg in om erger te voorkomen. Als mantelzorger is het goed om te weten wat je dan nodig hebt!

Uit onderzoek van de dementiemonitor bleek dat de meeste mantelzorgers het meeste behoefte hebben aan casemanagement, activiteiten en opvang voor hun naaste. De naaste wil echter zelf lang niet altijd naar een dagopvang, tijdelijke opvang of woonvorm. Wat mantelzorgers daarom anders zouden willen, is betere afstemming en communicatie met de zorgverleners, en meer individuele aandacht voor hun naaste met een vast en deskundig team aan medewerkers.

Vrijwilligers niet altijd de beste oplossing
Werken met vrijwilligers is een hype geworden. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel een vrijwilliger voor inzetten. Met 17 jaar ervaring kan ik zeggen dat werken met vrijwilligers lang niet zo makkelijk is als onze overheid het soms wil laten lijken. Een aantal redenen op een rijtje:

• Het niveau van vrijwilligers is aanzienlijk lager dan dat van professionals. Professionele begeleiders doen niet voor niets een opleiding van minimaal 3 jaar. Dit doet niets af aan de inzet van de vrijwilliger – maar het gaat puur om de kennis die hij of zij heeft.
• Vrijwilligers behoren “boventallig” te werken en niet het werk over te nemen van een betaalde kracht. Zij hebben ook niet dezelfde verantwoordelijkheden af te leggen als een beroepskracht
• Goede vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Dit zeggen zowel degene die vrijwilligers zoeken als degene die ze aanbiedt.

Uiteraard zijn er ontzettend veel vrijwilligers die wel goed functioneren, die wel respijtzorg kunnen bieden. Vaak zijn dit ervaringsdeskundigen of (oud-)professionals.

Individuele begeleiding in de thuissituatie – ambulante begeleiding
Vanaf het moment dat de nieuwe zorgwet er door was en mensen langer thuis moeten blijven wonen,  begon het bij mij te knagen. Hoe zorgen we dat al deze mensen in welzijn thuis kunnen blijven wonen? Maar 5 procent van de mensen met dementie vinden het prettig om naar een dagactiviteitencentrum te gaan. Vanuit het perspectief van iemand met dementie is het ook nogal een opgave om hier naar toe te gaan! Eerst moet men zijn veilige plek verlaten om met een vreemde in een auto naar een buurt te gaan die je vaak niet kent. Daarna moet men met mensen omgaan waarvan ze een groot deel niet herkennen in een setting die voor hen ook niet zo veilig aanvoelt als thuis. De groepen zijn vaak te groot en de omgeving bevat te veel prikkels.

Dit geldt voor meer doelgroepen. Daar0m is individuele begeleiding een veilige en prettige manier om dagbesteding te krijgen. Dat is dan ook de reden dat ik Partisa ben gestart, om de mensen die nu buiten de boot dreigen te vallen toch te kunnen ondersteunen met professionele begeleiding. Professionele begeleiders kunnen namelijk ook adviseren naar zowel de cliënt als de mantelzorger en het ziekteproces monitoren. Dat is iets waar veel mantelzorgers behoefte aan hebben.

Individuele begeleiding geeft mantelzorgers de nodige rust
Voor de mantelzorger is de zorg soms te zwaar. Vooral als je samen woont met iemand die hulpbehoevend is, mis je momenten voor jezelf. Een professionele begeleider kan op 3 manieren respijtzorg bieden:
1. Hij of zijn gaat met de cliënt naar buiten en blijft in de voor de cliënt vertrouwde omgeving. De mantelzorger krijgt dan de kans om uit huis te gaan zonder de partner.
2. De cliënt blijft thuis en gaat samen met de begeleider activiteiten ondernemen.  De mantelzorger heeft dan het huis even voor zichzelf.
3. De begeleider onderneemt iets samen met zowel de mantelzorger als de cliënt. Dit maakt de onderneming voor de mantelzorger gemakkelijker en leuker en is daardoor ook goed voor de onderlinge relatie tussen de mantelzorger en cliënt. Ze zien elkaar eens in een andere rol en kunnen van elkaar genieten, zonder de druk van zorg en begeleiding.

Laten we hopen dat gemeentes en verzekeringen de handen ineen gaan slaan om (preventief en acute) respijtzorg te financieren. Zolang we blijven focussen op bezuinigen zullen de zorgkosten uiteindelijk alleen maar hoger worden omdat de kans is dan groter dat de mantelzorger overbelast raakt waardoor de hulpbehoevende in een langdurige zorginstelling komt te zitten.

is oprichter van Partisa (www.partisa.nl) , mantelzorger, zorgdenker en moeder van 2 dochters.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top