skip to Main Content

Wat regelt de Wet Langdurige zorg (Wlz)?

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. In principe kom je met een indicatie vanuit de Wlz terecht in het verpleeghuis. Wil je dierbare liever thuis blijven wonen? Dat kan…

Voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben, is de Wet langdurige zorg (Wlz) in het leven geroepen. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Deze Wlz-wet regelt de 24-uurszorg. Thuis of in het verpleeghuis. De overheid is verantwoordelijk voor deze zorg, de uitvoering ligt in handen van de zorgverzekeraars.

Wlz-zorg

In principe komt je dierbare met een indicatie vanuit de Wlz terecht in een verpleeghuis. De Wlz regelt dan alles wat hij of zij nodig heeft. Zoals:

  • Verblijf in het verpleeghuis;
  • Persoonlijke verzorging en verpleging. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
  • Medische zorg. Bijvoorbeeld behandeling van de aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
  • Dagbesteding. Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke handicap .
  • Vervoer naar de plek van behandeling, zoals bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis of de dokter.
  • Hulpmiddelen. Denk aan een rolstoel of medicijnen

Hoe vraag ik zorg vanuit de Wlz aan?

Als het thuis echt niet meer gaat, kan je dat met de huisarts of wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan een opname in het verpleeghuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de zogenaamde indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. Heeft je dierbare permanent toezicht nodig? De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging. Zo bestaat er een indicatie ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. En een indicatie ‘VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’. Die indicatie is in ieder geval tot 1 januari 2020.

Ik krijg geen zorg vanuit de Wlz?

Is jullie aanvraag afgewezen? Dat betekent dat het CIZ vindt, dat je dierbare geen 24-uurszorg nodig heeft. Je kunt nu eventueel in gesprek gaan met de gemeente over zorg vanuit de Wmo of met de wijkverpleegkundige voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Er is een indicatie voor zorg vanuit de Wlz

Is de aanvraag door het CIZ goedgekeurd en heeft je dierbare een indicatie gekregen voor langdurige zorg? Dan stelt het CIZ een zogenaamd zorgprofiel vast, waarin staat op welke zorg je dierbare recht heeft. Langdurige zorg vanuit de Wlz kan op twee manieren geleverd worden: in het verpleeghuis of  thuis.

Kan mijn dierbare toch thuis blijven wonen?

24-uurs zorg krijgt men in principe in een verpleeghuis. Wil je dierbare liever thuis blijven wonen? Dat kan. Je kunt Wlz-zorg ook thuis krijgen, maar alleen als de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf in het verpleeghuis. En bovendien moet de zorg thuis ‘verantwoord’ en ‘doelmatig’ zijn. Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of zorg thuis haalbaar is. Een zorgkantoor regelt de Wlz zorg namens de zorgverzekeraars. In iedere regio in Nederland staat een zorgkantoor, er zijn in totaal 31 zorgkantoren. Wat is een zorgkantoor bij jou in de buurt?

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Een van de vormen van zorg thuis is het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het Volledig Pakket Thuis wordt verzorgd door een zorginstelling in jullie buurt. De zorgverzekeraar betaalt deze 24-uurs zorg in eigen huis. Je dierbare maakt er gebruik van als hij of zij in hun eigen huis blijft wonen, terwijl zij een indicatie hebben voor opname in een verpleeghuis. VPT is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Het pakket bevat onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, vervoer en begeleiding naar arts en ziekenhuis, een alarmeringssysteem en maaltijden. Je dierbare betaalt een eigen bijdrage die lager is dan bij opname in een verpleeghuis.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Een variant op het Volledig Pakket Thuis, is het Modulair Pakket Thuis (MPT). Het verschil is, dat niet één zorginstelling alle noodzakelijke zorg en ondersteuning levert, maar dat jullie hulp krijgen van verschillende zorgaanbieders. De afspraken worden beschreven in het zorgplan. Dit heet een Modulair Pakket Thuis (MPT). je dierbare krijgt de zorg waarvoor hij/zij een Wlz-indicatie heeft, behalve de maaltijden. En de huur of de hypotheek van de woning moet hij/zij zelf blijven betalen. Het is mogelijk om de zorg zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Bezwaar maken

Als jij of degene waar je voor zorgt het niet eens is met de toegekende zorg, kunnen jullie een bezwaarschrift indienen. Hoe? Dat kunt je lezen in op de website van het CIZ.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee men zelf zorg inkoopt. Jullie bepalen zelf welke zorgverleners jullie inhuren. Je legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die jullie met de zorginstelling maakt over zorg en ondersteuning. Voor alle bewoners van een zorginstelling of voor alle cliënten van 24-uurszorg thuis, moet er een zorgplan zijn. Dat staat in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgplan maken

Je maakt het zorgplan samen met de zorgaanbieder, bijvoorbeeld het verpleeghuis of de thuiszorgorganisatie bij jullie in de buurt. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de zorg is gestart. In een gesprek met de zorgverlener bespreek je jullie wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden en beperkingen. Je maakt de afspraken samen. Deze afspraken legt de zorgaanbieder vast in een zorgplan. Afspraken over verpleging en begeleiding, eventuele dagbesteding, maar ook de hulp van de mantelzorgers staat er in. De zorgaanbieder bespreekt het zorgplan minstens 1 keer per jaar met de patient en de mantelzorger.

Hoogte van de eigen bijdrage

De zorgverzekeraar regelt en betaalt de zorg vanuit de Wlz. Je dierbare betaalt zelf een eigen bijdrage. Is er een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt men een eigen bijdrage als men 18 jaar of ouder is. Ook als men ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen. Voor zorg met verblijf zijn er twee soorten eigen bijdragen.  De eerste 6 maanden betaalt men meestal een lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van de persoonlijke omstandigheden af of je een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Blijft je dierbare thuis wonen? Dan betaalt hij of zij bijvoorbeeld ook een lage eigen bijdrage, omdat men dan de kosten van het eigen huis nog heeft.

Hoogte eigen bijdrage zelf berekenen

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Je kunt zelf ook berekenen hoe hoog die eigen bijdrage is met de rekenhulp op de website van het CAK. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat men uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie. Men betaalt de eigen bijdrage vanaf het moment dat men naar de instelling gaat. Of vanaf het moment dat men de zorg thuis ontvangt.  Maandelijk ontvangt men een rekening met het bedrag dat betaald moet worden. Als je vragen hebt over de eigen bijdrage van de Wlz kan je contact opnemen met het CAK. www.hetcak.nl / telefoon 0800 – 008

Marjolijn Bruurs

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Bedankt voor het delen van de tips voor mantelzorgers. Een goede vriend van mij verzorgt ook een naaste en wil graag meer te weten komen over de wetten en regels omtrent dit thema. Ik ga het artikel snel even doorsturen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X