geld en mantelzorg

Rechtsongelijkheid tussen de eigen bijdragen zorgt voor veel financieel leed #wmo #wlz

Veel mensen komen in geldproblemen door de eigen bijdrage die zij moeten betalen volgens de wet langdurige zorg (Wlz). De eigen bijdrage is voor veel mensen met een beperking of aandoening én hun gezinnen namelijk een heel groot probleem. Belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), pleitten er daarom al langer voor om iets aan die vaak veel te hoge eigen bijdragen te doen.Voor de helft met succes.

De Wmo wet is al gewijzigd en ieder die daar onder valt, betaald uiteindelijk een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Wat het zo onrechtvaardig maakt is dat de politiek dat niet gedaan heeft bij de Wlz. Die wet blijft vooralsnog ongewijzigd. Waar blijft de redelijke maximalisatie voor de eigen bijdrage van de Wlz? Eigenlijk is dit ongelijke behandeling van chronisch zieke mensen en hun gezinnen. Dat kan toch niet meer in 2019? Komop zeg!

Afgelopen maandag schreef Petra al iets op onze site, over de schrijnende situatie waarin haar gezin verkeerd. De kosten van eigen bijdrage Wlz rijzen namelijk de pan uit. Na het publiceren van Petra’s verhaal stroomde de reacties bij ons binnen. Ik deel er een paar:

Ik kreeg een bericht van een dame die mantelzorger is voor haar broer. De broer lag een jaar in een verpleeghuis en na 6 maanden moest hij de hoge eigen bijdrage Wlz gaan betalen. Daardoor zou hij de huur van zijn woning niet meer kunnen betalen en zou hij zijn huis op moeten zeggen. Met als tragisch gevolg dat hij dan nooit meer naar ‘huis’ zou kunnen. Zij is toen – als mantelzorger voor haar broer – het gevecht aangegaan met het CAK en dat is na een lange, spannende strijd ( en haar enorme vasthoudendheid)  gelukkig toch nog goed gekomen. Maar wat als je nou niet zo’n strijdvaardige mantelzorger hebt, zoals hij had?  Wat blijft er dan over? Ziek en dakloos zijn? Je moet er toch niet aan denken?!

Maar de hoge Wlz bijdrage heeft op veel meer regelingen en tegemoetkomingen invloed. Zo schreef een mantelzorger ons: “Wat kinderopvang betreft: als je wilt werken, maar je partner (waarmee je dus getrouwd bent) is zo ziek dat hij in een instelling woont en niet meer kan werken, dan kun je ook fluiten naar kinderopvangtoeslag. Want dat is alleen als BEIDE ouders werken. De niet-werkende ouder moet dan voor de kinderen zorgen, ook al kan hij niet eens meer voor zichzelf zorgen. Op papier klinkt het allemaal leuk, inkomensafhankelijke bijdrage, toeslagen, maar als je buiten het standaard hokje valt, is er ineens niets meer mogelijk.” Gelukkig komt daar binnenkort wel verandering in, las ik in de krant. Ouders van wie de een werkt en de ander langdurig ziek is, kunnen binnenkort ook gewoon aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Daar zijn dan in elk geval weer een paar duizend gezinnen mee geholpen.

Nog een reactie van een van onze lezers: “In geval van opname in een verpleeghuis is het financieel erg zwaar voor degene die thuis achterblijft. Helemaal als jij – als mantelzorger – nog werkt. Maar liefst 10% van je inkomen moet je aftikken voor die eigen bijdrage Wlz en er wordt totaal geen rekening gehouden met eventuele thuiswonende tiener kinderen. Moet je je voorstellen: Zorgen om je ongeneselijk zieke ouder en dan ook nog financiële zorgen. Moeten die kinderen dan echt dubbel leed te verwerken krijgen?”

Ook stond deze vraag onder het artikel van Petra: “Hoe zit het eigenlijk als door verhuizing naar een verpleeghuis het ouderlijk eigen huis leeg komt? Kun je dit als kind en mantelzorger wel verkopen?” Het mooie van Mantelzorgelijk.nl is dat andere ervaringsdeskundigen dan vrij snel met oplossingen komen: “Ik wil graag een tip meegeven voor mantelzorgers met alleenstaande ouders die een leuk spaarcentje en een eigen huis hebben: Als je voorafgaand aan de verhuizing naar een verpleeghuis niks regelt, dan wordt een groot deel van het inkomen, die spaarrekening en de waarde van het eigen huis bij het eigen vermogen opgeteld en zal de eigen bijdrage voor de Wlz dus ook hoger uitvallen. Laat in dat geval dan bijtijds een akte bij de notaris op maken, waarin jullie vastleggen dat als je dierbare in een verpleeghuis terecht komt, jullie dan in elk geval gerechtigd zijn om eventueel het huis nog te kunnen verkopen. Anders blijft de Wlz meter doortikken, kan je als kind geen kant meer op en zijn je ouders hun leven lang voor niets zo spaarzaam geweest.”

Na een onderzoekje onder een aantal lezers kwam ik erachter dat veel mantelzorgers bij belangenorganisaties, beleidsmakers en de politiek hun zorgen over de eigen bijdrage Wlz op allerlei manieren kenbaar hebben gemaakt. Tot nu toe tevergeefs want de eigen bijdrage voor de Wlz blijft vooralsnog ongewijzigd. Oneerlijk want veel mensen, die zorg en ondersteuning gebruiken vanuit de Wmo, zijn er de afgelopen tijd wel enorm op vooruit gegaan. In sommige gevallen scheelt het maar liefst enkele honderden euro’s per maand! Wanneer gaat de eigen bijdrage van de Wlz dan ook eens op de schop? Er is nu gewoon sprake van rechtsongelijkheid tussen de eigen bijdragen met als gevolg dat de financiële rampen voor veel mensen niet te overzien zijn.

De plannen die het kabinet destijds had om de hoge zorgkosten aan te pakken gelden toch niet alleen voor personen die zorg vanuit de Wmo krijgen?  Mensen die zorg uit de Wlz krijgen verdienen ook een vergelijkbare maatregel en ik kan me niet voorstellen dat de politiek daar iets tegen in kan brengen. Dat zou namelijk wel heel oneerlijk en hufterig zijn!

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top