Praat niet langer óver maar mét betrokkenen!

Bij Mantelzorgelijk roepen we het al jaren: Praat niet langer óver maar mét betrokkenen. Stop met al die aannames en werk alleen met representatieve onderzoeken en ervaringen. In ons geval gaat het natuurlijk over mantelzorgers. In de bijna 9 jaar waarin wij opkomen voor onze lotgenoten kregen we meermaals nul op het rekest.

De overheid luistert namelijk al jaren niet naar echte ervaringsdeskundigen, maar baseert het beleid nog steeds op de input van belanghebbenden die baat hebben bij het in stand houden van de huidige werkwijze. Dat heeft ons tot nu weinig tot niets geholpen. Sterker nog: er zijn nog nooit zoveel gedupeerde, overbelaste en eenzame mantelzorgers geweest als op dit moment. En de problemen stapelen zich alleen maar verder op.

Dit probleem geldt niet alleen voor mantelzorgers. Het is een patroon van handelen geworden. Kijk ook maar naar de gedupeerden van de toeslagenaffaire, de gaskraan in Groningen en zelfs bij de uitvoering het coronabeleid en alle problemen in de zorg. De overheid staat te ver af van de maatschappij en het vertrouwen van de bevolking neemt ernstig af. Het is dan ook niet voor niets dat het herstel van dat vertrouwen in de overheid in het coalitieakkoord Rutte IV een prominente plek in neemt.

Afgelopen week publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een reflectie op dat nieuwe regeerakkoord. Een reflectie geschreven vanuit burgerperspectief en dat bevestigt wat wij bij Mantelzorgelijk al jaren proberen duidelijk te maken:

Het nieuwe kabinet moet burgers daadwerkelijke invloed geven en daarbij zorgen voor een representatieve afspiegeling van de bevolking. Bij de uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord moet nadrukkelijk worden gekeken naar wat burgers nodig hebben. Het kabinet rekent zich te rijk over de zelfredzaamheid van burgers.

‘Het nieuwe kabinet verwacht te veel van vooral kwetsbare burgers’, concludeert het SCP. Het gaat onder meer over plannen voor de jeugdzorg, de WMO en arbeidsparticipatie. Er moet volgens hen breder worden doordacht wat er aan zorg en andere voorzieningen moet worden geregeld. ‘Want zonder aanvullende maatregelen wordt de druk op de mantelzorg en op zwaardere vormen van gemeentelijke WMO-ondersteuning naar onze verwachting (te) groot. Herbezinning op de aannames over zelf- en samenredzaamheid is broodnodig’, aldus het SCP.

Bij Mantelzorgelijk zijn wij blij met deze reflectie van het SCP. De oplossing van een probleem ligt namelijk nooit bij de partijen die het veroorzaakt hebben of die er financieel beter van worden of afhankelijk van zijn. Een open gesprek met echte ervaringsdeskundigen laat vaak andere mogelijkheden en oplossingen zien. Dus in het geval van mantelzorg wenden wij ons maar direct tot de twee nieuwelingen op het ministerie van VWS, kabinetsleden Ernst Kuiper en Conny Helder: Zullen we binnenkort eens praten?

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top