skip to Main Content
Plannen Minister Inzake ‘schoon Huis’

Plannen minister inzake ‘schoon huis’

De uitspraak die de Centrale Raad van Beroep onlangs heeft gedaan over de huishoudelijke ondersteuning en de omschrijving van een ‘schoon huis’ is glashelder. Het toewijzen op basis van een resultaat door gemeenten is in de huidige constructie niet toegestaan.

In zijn uitspraken geeft de Centrale Raad van Beroep expliciet aan dat gemeenten met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel de voorziening ‘hulp bij het huishouden’ in tijdseenheden moet uitdrukken, zodat het voor betrokkenen duidelijk is op hoeveel uren/minuten ondersteuning men recht heeft.  Met deze uitspraken werd een einde gemaakt aan de onzekerheid van veel burgers.

Minister Hugo de Jonge wil het alsnog mogelijk maken dat gemeenten de huishoudelijk hulp zonder een tijdsaanduiding kunnen toewijzen. In zijn brief van 12 april 2019 aan de Tweede Kamer geeft hij aan de wet op dit punt aan te willen passen.

In de brief van de minister wordt enkel en alleen gesproken over huishoudelijke hulp. Hierin wordt een schoon en leefbaar huis genoemd. Een schoon en leefbaar huis is één van de meest duidelijke resultaten in de Wmo. Toch geeft zelfs dit resultaat veel discussie en vragen, want wanneer is iets schoon en wat is leefbaar?

Maar resultaatgericht indiceren gaat toch niet alleen over een schoon en leefbaar huis? Het gaat ook over de was doen en ook over begeleiding. Begeleiding in combinatie met resultaat is een van de moeilijkste thema’s in de Wmo van dit moment.  Een wetswijziging uitgaande van het gemakkelijkste resultaat in de Wmo leidt tot problemen voor alle andere vormen van resultaatgericht indiceren.  Laten we hopen dat de minister zich bedenkt en ook gaat nadenken over resultaatgericht indiceren bij bijvoorbeeld begeleiding. De minister gaat trouwens voorbij aan de eerder zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie over dit onderwerp.

ANBO – de belangenorganisatie voor senioren – is het eens met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en is niet blij met dit voorstel van de minister. ANBO heeft gezamenlijk met andere belangenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeven dat zij het voorstel ten zeerste ontraden.

Bron: anbo.nl

 

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X