‘Mantelzorg’ a zeznanie podatkowe

Składając zeznanie podatkowe jako opiekun nieformalny, warto wiedzieć, co możesz sobie odliczyć od podatku. Poniżej wyszczególniono kilka rodzajów ulg podatkowych, z których można skorzystać.

Niestety nie ma specjalnych przepisów podatkowych dla opiekunów nieformalnych, ale w pewnych punktach fiskus ich wspiera. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy zajmujesz się osobą zamieszkałą w tym samym gospodarstwie domowym co Ty.

Odliczenie od podatku kosztów opieki zdrowotnej

Niektóre koszty opieki zdrowotnej nad osobami w wieku 27 lat i starszych, zamieszkałych w Twoim domu i zależnych od Twojej opieki, podlegają odliczeniu od podatku. Dotyczy to tych podopiecznych, którzy bez Twojej opieki wymagaliby profesjonalnej pomocy lub pielęgnacji.

Niestety w ostatnich latach coraz mniej kosztów podlega odliczeniu, ale nadal warto to zrobić. W tym wykazie z Urzędu Skarbowego wymieniono wszystkie koszty możliwe do odliczenia. 

Uwaga! Rachunki i dowody zapłaty za poniesione koszty, które chcesz odliczyć, musisz być w stanie okazać na żądanie administracji podatkowej, dlatego trzeba je dobrze przechowywać.

Koszty podróży związane z odwiedzinami u chorego/chorej

Jeśli osoba, z którą mieszkasz i która zależna jest od Twojej opieki, przebywa dłużej niż 1 miesiąc w szpitalu lub innej placówce zdrowotnej z powodu tej samej choroby oraz jeżeli musisz dojeżdżać do niej powyżej 10 km, możesz w takim wypadku odliczyć koszty podróży przy składaniu zeznania podatkowego. Masz prawo odliczyć 19 centów za kilometr, jeśli przemieszczasz się własnym autem, lub rzeczywisty koszt przejazdu taksówką albo środkami transportu publicznego.

Mantelzorg a podatek spadkowy

Od 1 stycznia 2016 r. opiekunowie nieformalni nie mogą już korzystać ze zwolnienia z podatku spadkowego, które miało zastosowanie dla partnerów życiowych. Do 1 stycznia 2016 r. opiekun nieformalny mógł w pewnych przypadkach zostać partnerem fiskalnym chorego rodzica lub dziecka, którym się zajmował, dla celów związanych z podatkiem od spadku. Opiekun i podopieczny musieli być partnerami fiskalnymi, a także spełniać określone warunki. Tak więc osoba, która miała już partnera fiskalnego, nie mogła skorzyst ze zwolnienia od podatku spadkowego jako ‘mantelzorger.

Jednakże dnia 2 lipca 2015 r. sąd w Bredzie orzekł, że pozostająca w związku małżeńskim kobieta, która przez dłuższy czas opiekowała się chorymi rodzicami, kwalifikuje się jednak do zwolnienia z podatku spadkowego jako opiekun. Urząd skarbowy odwołał się od tej decyzji. Dopóki nie zapadnie w tej sprawie ostateczny wyrok, córka lub syn, którzy otrzymali spadek od zamieszkałego z nimi rodzica, będącego osobą zależną od ich opieki, mogą odwołać się od decyzji naliczenia podatku spadkowego, zakładając, że śmierć nastąpiła w 2015 r., a opiekun otrzymał jednorazowe wynagrodzenie dla opiekunów w 2014 r. (Sąd w Zeeland – West Brabant ECLI:NL:RBZWB:2015:4443).

Dodatkowe koszty opieki

Życie z chorobą lub niepełnosprawnością niesie za sobą dodatkowe koszty, bo codzienne wydatki na opiekę, transport, przyrządy, adaptacje i udogodnienia większe niż w przypadku innych osób. Koszty te można częściowo odzyskać lub zrekompensować. Warto z tego skorzystać! W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij w ten link.

Opieka nieformalna płatna

Uwaga! Jeżeli podopieczny płaci Ci za opiekę z tzw. budżetu osobistego (pgb), musisz się z tego dochodu rozliczyć z fiskusem. W zależności od rodzaju zatrudnienia podatek zostanie odliczony od dochodu lub będzisz musiał sam zadeklarować ten zarobek w zeznaniu podatkowym. 

Jeśli masz jakieś inne wskazówki, możesz poniżej zareagować na ten artykuł. W ten sposób możemy sobie nawzajem pomóc.

Back To Top