Jakie rodzaje urlopów są dostępne dla opiekunów nieformalnych?

Bycie opiekunem przy jednoczesnym wykonywaniu często wymagającej pracy zawodowej nie jest łatwe. W szczególności, gdy bliska Ci osoba długotrwale choruje. Aby temu wszystkiemu sprostać, trzeba zadbać o to, aby nie poczuć się przytłoczonym obowiązkami. Na szczęście, jako pracujący ´mantelzorger´, możesz skorzystać z różnego rodzaju urlopów.

Jak zapobiec przeciążeniu lub wypaleniu zawodowemu z powodu udzielania opieki nieformalnej? Jak nie stracić koncentracji w pracy, jeśli ponadto codziennie musisz zajmować się swoim chorym dzieckiem lub partnerem życiowym? Jeśli poza pracą zawodową opiekujesz się również bliską osobą, masz jako opiekun prawo do różnych form urlopu. Z niniejszego artykułu dowiesz się, o jakie rodzaje urlopów możesz się postarać u swojego pracodawcy. 

Jakie rodzaje urlopów przysługują opiekunom nieformalnym?

Urlop na żądanie

O urlop na żądanie możesz poprosić tylko w nagłych wypadkach. To rodzaj wolnego branego w ostatniej chwili (last-minute), kiedy niespodziewanie, natychmiast musisz wyjść z pracy.  Może on trwać od kilku godzin do maksymalnie kilku dni. Pracodawca ma obowiązek wypłacić Ci za ten czas pełne wynagrodzenie.

Krótkoterminowy urlop opiekuńczy

Krótkoterminowy urlop opiekuńczy przysługuje osobom opiekującym się chorym dzieckiem lub partnerem życiowym, ale również w przypadku opieki (nieformalnej) nad ludźmi z Twojego najbliższego otoczenia, jak np. rodzice czy inni członkowie rodziny.

Jak długo może trwać krótkoterminowy urlop opiekuńczy?

Co do zasady taki urlop to maksymalnie ‘ilość godzin etatowych w tygodniu pomnożona razy dwa’. Zatem pracując 40 godzin tygodniowo, przysługuje Ci 80 godzin urlopu krótkoterminowego na rok. W przypadku 20 godzin pracy tygodniowo jest to 40 godzin urlopu. 

Pracodawca ma obowiązek wypłacania 70% wynagrodzenia w czasie trwania tego urlopu. Jeżeli w układzie zbiorowym pracy uzgodniono inaczej, wówczas obowiązują zawarte w nim ustalenia. 

Długotrwały urlop opiekuńczy

Długotrwały urlop opiekuńczy przysługuje w przypadku konieczności opiekowania się przez dłuższy czas chorym dzieckiem, partnerem życiowym, rodzicem lub inna osobą z Twojego otoczenia. W tej kwestii należy zawrzeć jasne umowy z pracodawcą.

Ile dni może liczyć długotrwały urlop opiekuńczy?

Co do zasady taki urlop może wynosić maksymalnie ‘sześciokrotność tygodniowego wymiaru czasu pracy’. Na przykład przy 40 godzinach pracy w tygodniu przysługuje maksymalnie 240 godzin (sześć tygodni) urlopu na rok. Gdy pracujesz 20 godzin w tygodniu, możesz poprosić o 120 godzin urlopu. Istnieje mliwość rozłożenia tych wolnych dni na cały rok.

W przypadku urlopu długotrwałego pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Jest to urlop bezpłatny, chyba że ustalono inaczej w układzie zbiorowym pracy.

Indywidualne ustalenia

Wielu pracodawców szanuje obowiązki pracowników wynikające z faktu pełnienia przez nich opieki nieformalnej. Dlatego zawsze warto porozmawiać na ten temat z osobą z działu personalnego, ponieważ istnieje na przykład możliwość dopasowania godzin czasu pracy lub częściowe przejście na pracę zdalną. Również może zostać zaproponowane zmniejszenie etatu na pewnien czas. Otwarcie i jasno informuj pracodawcę o swojej sytuacji osobistej, ale jednocześnie daj mu wyraźnie do zrozumienia, że nadal bardzo zależy Ci na pracy.

Powodzenia!

Źródło: CNV

Back To Top