Umowa o wsparciu społecznym (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo)

Umowa o wsparciu społecznym (Wmo) obejmuje kwestie dotyczące pomocy i wsparcia. Jej celem jest pomoc obywatelom w taki sposób, by mogli oni jak najdłużej samodzielnie mieszkać we własnym domu i być częścią społeczeństwa. Za przestrzeganie przepisów wynikających z tej ustawy odpowiedzialne są władze gmin.

Ustawa o wsparciu społecznym (Wmo), Ustawa o opiece długoterminowej (Wlz), Ustawa o ubezpieczeniu społecznym (Zvw) oraz Ustawa ds. dzieci i młodzieży (de Jeugdwet) to filary holenderskiego systemu ochrony zdrowia.

Ustawa Wmo jest przeznaczona dla wszystkich tych osób, które potrzebują wsparcia w utrzymaniu samodzielności we własnym domu oraz w czynnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

Back To Top