Składanie wniosku o przyznanie świadczenia opiekuńczego

W sytuacji długotrwałej choroby lub niepełnosprawności Twojej lub kogoś z Twojego otoczenia przyda się pomocna dłoń. Aby otrzymać wsparcie, musisz w urzędzie gminy złożyć wniosek o przyznanie opieki, co bywa skomplikowane. Dlatego zanim udasz się na rozmowę do urzędu, przemyśl dokładnie wszystkie praktyczne aspekty sprawy. W poniższym artykule znajdziesz dziewięć konstruktywnych wskazówek, które będą pomocne przy składaniu tego wniosku.

Jak dobrze się do tego przygotować?

1. Przeanalizuj sytuację z punktu widzenia profesjonalisty

Spójrz na swój przypadek z boku, innymi oczami. Jak postrzegają go osoby postronne? Odrzuć na chwilę emocje i postaraj się jak najlepiej określić swoje potrzeby. Pomyśl, jakie są najważniejsze kwestie, które zechcesz poruszyć podczas rozmowy.

2. Zastanów się nad swoją przyszłością 

Weź pod uwagę nie tylko obecną sytuację, ale także to, co może wydarzyć się za jakiś czas. Z czym Ty lub Twój podpieczny teraz jeszcze dajecie sobie radę, ale w przyszłości może okazać się to problemem? W jakim miejscu jesteś obecnie, a w jakim będziesz za parę lat? Czego wtedy będziesz potrzebować?

3. Mocne i słabe strony

Poinformuj władze gminy, jak Twoja sytuacja przedstawia się w tym momencie i z czym masz trudności. Opisz jasno i dokładnie, czemu nie jesteś w stanie podołać i dlaczego. Jeśli potrafisz sam/a podsunąć rozwiązanie jakiegoś problemu, z pewnością warto zgłosić to podczas rozmowy. W ten sposób dasz urzędnikowi do zrozumienia, że rozważyłeś/aś swoją sytuację i aktywnie poszukujesz środków zaradczych.

  • zadania opiekuńcze
  • doradztwo dotyczące życia codziennego
  • administracja
  • prowadzenie domu 
  • sprawy zdrowotne, wizyty u lekarza rodzinnego oraz w szpitalu
  • zainteresowania i interakcja społeczna

4. Wyznacz granice – również jako opiekun nieformalny 

Przede wszystkim wyjaśnij, jaka pomoc nieformalna jest na ten moment możliwa w Twoim otoczeniu i poinformuj, jakie mogą być konsekwencje w sytuacji, gdy gmina odmówi przyznania świadczeń opiekuńczych. Bądź otwarty/a i szczery/a podczas rozmowy na temat tego, na jakie wsparcie możesz liczyć w swoim środowisku społecznym, a kiedy możliwości zostaną wyczerpane.

5. Kartka i długopis

Rozważając te sprawy, warto od razu sięgnąć po coś do pisania. Dzięki temu szybko nakreślisz wyraźny obraz sytuacji. Zabierz notatki na spotkanie w urzędzie gminy. Pomogą Ci one w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące powyższych kwestii.

6, Co dwie głowy to nie jedna… 

Nie idź sam/a na spotkanie w urzędzie gminy, lecz postaraj się o to, by zabrać na nie osobę towarzyszącą. Może to być ktoś z Twojej rodziny lub Twój opiekun nieformalny. Mogą być oni wsparciem w przedstawieniu Twojego punktu widzenia, ale również pomogą sporządzić notatki z rozmowy i zapamiętać istotne informacje. Przed spotkaniem omówcie wspólnie wspomniane kwestie i dobrze je przeanalizujcie. Dopilnuj tego, by wszyscy uczestnicy spotkania wiedzieli, jakiej pomocy potrzebujesz. 

7. Zapytaj o wysokość wkładu własnego

Na samym początku upewnij się, ile będzie wynosił wkład własny. W ten sposób unikniesz przykrych niespodzianek. Pomoc z ramienia gminy jest bardzo przydatna, ale tylko w sytuacji, gdy nie jest ona związana z wysokimi kosztami. Czasami wkład własny jest na tyle wysoki, że znacznie taniej jest samemu zorganizować sobie potrzebną pomoc.

8. Chcesz samodzielnie zorganizować sobie wsparcie?

Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczeń opiekuńczych najprawdopodobniej zostanie Ci zaproponowana tzw. opieka ‘in natura’. Oznacza to, że z jednej strony gmina zajmie się wszystkim, ale z drugiej będzie mogła decydować o tym, jaki podmiot będzie udzielał opieki.

Zawsze masz jednak prawo do przedstawienia własnego planu opieki i samodzielnego decydowania o jej rodzaju. Jest to możliwe poprzez złożenie wniosku o tzw. budżet osobisty (pgb). Poinformuj urzędnika gminnego podczas rozmowy, że chcesz z tego skorzystać.

9. Dlaczego chcesz starać się o budżet osobisty (pgb)?

Ważnym jest, by dokładnie wyjaśnić, z jakiego powodu decydujesz się na budżet osobisty (pgb). Jedną z przyczyn może być fakt, że chcesz zatrudnić znaną Ci osobę. Lub to, że znalazłeś/aś placówkę, z której usług chciał(a)byś skorzystać, jednak udziela ona pomocy tylko osobom z przyznanym budżetem osobistym.

Pracownik gminy zechce ponadto dowiedzieć się, czy poradzisz sobie z zarządzaniem budżetem osobistym. Wymaga to podpisywania różnych umów i prowadzenia księgowości. Gmina chce mieć pewność, że dasz sobie z tym radę.

Co warto wiedziec?

  • Urząd gminy może pomóc Ci w przygotowaniu się do rozmowy w sprawie przyznania świadczeń opiekuńczych. Masz bowiem prawo do konsultacji z niezależnym pracownikiem obsługi klienta.
  • Możesz poprosić urząd gminy o dostarczenie raportu z odbytej rozmowy. W ten sposób sprawdzisz, czy nakreślony obraz sytuacji zgadza się ze stanem faktycznym.
  • Urzędnik może zapytać o dane osobowe Twoich opiekunów nieformalnych. Jeśli uważasz, że narusza to Twoją prywatność, masz prawo odmów podania tych informacji.
  • Na stronie internetowej Iederin najdziesz wiele informacji na temat budżetu osobistego oraz kilka przydatnych wzorów gotowych pism, które możesz wystosować w przypadku odmownej decyzji dotyczącej przyznania świadczeń opiekuńczych.

Źródło: Reuma Amsterdam

Back To Top