Co może zorganizować gmina?

stawa Wmo (Ustawa o wsparciu społecznym) pochodzi z 2015 r. Gwarantuje ona ludziom wsparcie ze strony władz lokalnych w celu umożliwienia im jak najdłuższego zamieszkiwania we własnym domu oraz pozostawania częścią społeczeństwa. Potrzebujący pomocy z powodu niepełnosprawności lub długotrwałej choroby chcieliby ją najchętniej otrzymywać w swoim miejscu zamieszkania. Dzięki tej ustawie osoby niepełnosprawne, starsze lub chronicznie chore mogą tak długo, jak to możliwe, mieszkac we własnym domu. Ustawa o wsparciu społecznym (Wet maatschappelijke ondersteuningWmo), Ustawa o długoterminowej opiece zdrowotnej (Wet langdurige zorgWlz), Ustawa ds. dzieci i młodzieży (de Jeugdwet), Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym (de ZorgverzekeringswetZvw) to cztery regulacje będące bazą holenderskiego systemu opieki zdrowotnej. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, co konkretnie reguluje Ustawa o wsparciu społecznym (Wmo)?

Co zapewnia ustawa Wmo?

W jej ramach gmina oferuje różnego rodzaju świadczenia, które podzielone są na trzy kategorie: ogólne, niestandardowe i transportowe.  

Świadczenia ogólne 

Świadczenia ogólne udostępniane przez gminę osobom potrzebującym to na przykład: 

pomoc w robieniu zakupów
dostarczanie posiłków
schroniska socjalne i punkty zgłoszeniowe np. w przypadku przemocy domowej
organizacja zajęć, np. w świetlicy środowiskowej lub domu kultury.

Świadczenia niestandardowe

Świadczenia niestandardowe to środki pomocy dopasowane do sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby potrzebującej, jak np.:
wsparcie indywidualne
pomoc w gospodarstwie domowym
wybudowanie przybudówki lub dostosowanie mieszkania do potrzeb, np. winda schodowa
adaptacja toalety i łazienki
opieka dzienna
zainstalowanie alarmu osobistego.

Świadczenia transportowe

Świadczenia transportowe wprowadzono po to, by umożliwić ludziom ponowne samodzielne podróżowanie oraz powrót do życia społecznego. Są to m.in.: 
dostęp do transportu taksówką regionalną lub taksówką przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich
przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
skuter inwalidzki
wózek inwalidzki
wypożyczenie samochodu
zwrot kosztów podróży.

Do tej grupy zalicza się również inne udogodnienia nie związane bezpośrednio z transportem, takie jak:
zwrot kosztów niektórych ubezpieczeń i kosztów utrzymania
eskorta medyczna w czasie transportu
zwrot kosztów doładowania elektrycznych środków transportu
udostępnienie miejsca parkingowego
karta parkingowa dla niepełnosprawnych.

W jakich przypadkach jestem uprawniony do skorzystania ze świadcz, które zapewnia ustawa Wmo? 

Pod ustawę Wmo podlegają zawsze osoby przewlekle chore, z upośledzeniem umysłowym lub niepełnosprawnością fizyczną, ale również ludzie starsi.

Po zbadaniu sytuacji gmina zdecyduje, jakie świadczenia, niestandardowe czy transportowe, przysługują w Twoim przypadku. Aby zostać zakwalifikowanym, należy jednak spełnić kilka warunków, mianowicie:
1. Mieszkasz legalnie w Holandii.
2. Masz obywatelstwo holendrskie, posiadasz zezwolenie na pobyt ze względów azylowych lub zwykłe zezwolenie na pobyt.
3. Mieszkasz w gminie, w której składasz wniosek o pomoc.

Ponadto, świadczenia przyznanwane są tylko w sytuacji, gdy występuje na nie długotrwałe zapotrzebowanie. Jeśli wózek inwalidzki potrzebny jest tylko na krótki czas z powodu np. złamanej nogi lub biodra, to takie udogodnienia jak winda schodowa, poszerzenie drzwi czy usunięcie przeszkód w mieszkaniu nie zostaną przyznane. Poza tym jeszcze w kilku innych sytuacjach nie przysługują świadczenia w ramach ustawy Wmo. Chodzi tu o: 

Powszechnie dostępne udogodnienia

Świadczenia Wmo nie otrzymasz w przypadku powszechnie dostępnych udogodnień. Są to urządzenia, które można zakupić w zwykłych sklepach detalicznych lub które niekoniecznie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; urządzenia, które mógłbyś posiadać również nie będąc osobą chorą lub niepełnosprawną. Dodatkowo nie różnią one się cenowo od innych porównywalnych produktów o tym samym przeznaczeniu.

Źródło: Zorgwijzer

Back To Top