Czy ‘mantelzorg’ jest obowiązkowy?

Każdego dnia w Holandii ponad 4 miliony ludzi opiekuje się potrzebującym wsparcia partnerem życiowym czy innym członkiem rodziny. Prędzej czy później każdy z nas będzie miał z taką sytuacją do czynienia. Jeśli zajmujesz się bliską osobą lub sam potrzebujesz pomocy ze względu na  niepełnosprawność albo długotrwałą chorobę, zgłoś się do urzędu gminy, w której mieszkasz. Często najpierw szuka się w Twoim otoczeniu osoby, która moaby podjąć się opieki. Od 2015 roku to władze lokalne decydują o tym, czy i w jakim zakresie opieka Ci się należy. W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy opieka nieformalna jest obowiązkowa.

Czy osoby z Twojego otoczenia są zobowiązane do udzielania opieki nieformalnej?  

Twój partner życiowy, członkowie rodziny, przyjaciele czy sąsiedzi nie mają obowiązku zapewnienia Ci wsparcia. Na nikim z Twojego otoczenia nie ciąży taka odpowiedzialność. Zostało to zapisane w Ustawie o wsparciu społecznym (Wmo). Natomiast są do tego zobowiązane władze gminy, w której mieszkasz.  

Jednakże zanim pomoc zostanie przyznana, gmina ma prawo dowiedzieć się, czy w Twoim otoczeniu są ludzie, którzy mogliby udzielić Ci wsparcia. W sytuacji, gdy ktoś taki się znajdzie oraz podejmie się opieki nad Tobą i w związku z tym pomoc ze strony gminy będzie potrzebna w mniejszym stopniu, jej władze są zobowiązane wspierać Twoich opiekunów. 

Decyzje w kwestiach spornych należą do sądu

Gmina Olst-Wijhe wystąpiła na drogę sądową z żądaniem, by jedna z jej mieszkanek nieodpłatnie zajmowała się swoim niepełnosprawnym, chorym na schizofrenię synem, mieszkającym wraz z niąą w jednym gospodarstwie domowym. W 2017 roku sąd zdecydował, że narzucenie takiego zobowiązania na matkę jest niedopuszczalne. Mężczyzna miał bowiem możliwość zachowania przyznanego mu budżetu osobistego (persoonsgebonden budget pgb) i opłacania z tych środków pracowników opieki zdrowotnej, w tym również, jeśliby zechciał, wypłacania wynagrodzenia za opiekę swojej matce.

Władze innej gminy, Etten-Leur, próbowały zmusić jedną z mieszkanek do nieodpłatnej opieki jako ´mantelzorger´ w gospodarstwie domowym jej matki. Kobiety nie mieszkały razem. Sąd stwierdził, że taka sytuacja również jest niedopuszczalna.  

Obligatoryjna pomoc zwyczajowa

Zgodnie z prawem obywatelejednak zobowiązani do zapewnienia sobie nawzajem ´zwykłej opieki´. Co to dokładnie oznacza? By to wyjaśnić, posłużymy się następującym przykładem: małżeństwo zwraca się do władz gminy o pomoc w gospodarstwie domowym z powodu długotrwałej choroby kobiety. Tak długo jak jej mąż będzie cieszył się dobrym zdrowiem i będzie mógł samodzielnie zająć się domem, gmina nie udzieli im wsparcia w ramach ustawy Wmo.

Źródło: Administracja państwowa

Back To Top