skip to Main Content
Palliatieve Zorg: Wat Is Dat?

Palliatieve zorg: wat is dat?

Ook als je dierbare niet meer beter kan worden, is er zorg mogelijk voor een zo aangenaam mogelijk leven. Deze zorg heet palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die niet meer kunnen genezen. Palliatie betekent verzachting of verlichting. Een groot aantal verschillende hulpverleners kan je dierbare ondersteunen bij pijn, andere ongemakken, vragen en wensen.

Hoe hou je het overzicht?

Er zijn verschillende soorten palliatieve zorg. De huisarts en wijkverpleegkundige kunnen je uitleggen wat er voor mogelijk is. Het is ook handig om contact te zoeken met een Netwerk Palliatieve Zorg. Voor palliatieve zorg is Nederland in een aantal regio’s ingedeeld. Elke regio heeft minstens één Netwerk Palliatieve Zorg. In deze netwerken werken zorgverleners samen om een zo hoog mogelijke kwaliteit van palliatieve zorg te kunnen geven. De coördinatoren van de netwerken kunnen je vragen beantwoorden en kunnen je eventueel doorverwijzen. Een overzicht van de contactpersonen van alle Netwerken Palliatieve Zorg staat op www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Lijst-netwerken.

Welke hulpverleners kunnen ondersteunen?

Een ongeneeslijke ziekte kan pijn en andere klachten veroorzaken. Door wat je dierbare en jij meemaken, kunnen jullie jezelf diverse vragen gaan stellen. En misschien heeft je dierbare nog wel specifieke wensen. Het is handig om precies te weten bij welke hulpverlener je terecht kunt. Dat lees je in het onderstaande overzicht. Een huisarts of wijkverpleegkundige kan jullie naar andere hulpverleners doorverwijzen. Het is verstandig de betrokkn arts en de wijkverpleegkundige zo uitgebreid en open mogelijk uit te leggen wat jullie meemaken en waar behoefte aan is. Dan kunnen de arts en wijkverpleegkundige beter inschatten welke hulpverleners zij het beste bij de zorg kunnen betrekken.

  • Huisarts en wijkverpleegkundige. Als je dierbare zelfstandig woont en palliatieve zorg krijgt, is dat waarschijnlijk van een team met daarin in ieder geval de eigen huisarts en een wijkverpleegkundige. Bij hen kunnen jullie terecht met medische en niet-medische vragen.
  • Ziekenhuis. Steeds meer ziekenhuizen hebben een palliatief team. Gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen voorkomen en verlichten lijden van patiënten.
  • Maatschappelijk werker. Maatschappelijk werkers helpen bij de praktische gevolgen van het ziek zijn. Ze betrekken ook de mantelzorgers intensief bij de ondersteuning.
  • Geestelijk verzorger. Misschien gaat je dierbare meer nadenken over zijn of haar leven. Met een geestelijk verzorger kunnen jullie praten over allerlei thema’s. Dat hoeven geen religieuze zaken te zijn.
  • Psycholoog. Is je dierbare of jij door wat jullie overkomt somber, angstig of gespannen? Een psycholoog kan helpen bij het omgaan met deze klachten.
  • Fysiotherapeut. Een fysiotherapeut kan klachten zoals benauwdheid helpen verminderen. Ook kan een fysiotherapeut oefeningen met de patient doen, om te ontspannen en te helpen bepaalde activiteiten langer zelf te blijven doen.
  • Diëtist. Het kan zijn dat eten en drinken steeds moeilijker afgaan. Of dat de maaltijd minder goed smaakt. Een diëtist kan dan praktische adviezen geven.
  • Logopedist. Voor mensen met een ongeneeslijke ziekte kan slikken en kauwen moeilijk en pijnlijk zijn. Een logopedist kan kauw- en slikproblemen voorkomen en verminderen.

Welke zorg is verder mogelijk?

Mensen die lijden aan kanker kunnen andere klachten en behoeften hebben dan mensen die lijden aan de longziekte COPD. Het is verstandig om bij een patiëntenorganisatie te vragen welke zorg er voor jullie specifieke situatie mogelijk is. Als de arts vaststelt dat je dierbare waarschijnlijk nog drie maanden of minder te leven heeft, gaat de palliatieve zorg over in (palliatieve) terminale zorg. Je dierbare kan thuis terminale zorg krijgen, of bijvoorbeeld verblijven in een hospice. Dat is een kleinschalige en huiselijke voorziening. Ook verpleeghuizen en ziekenhuizen geven terminale zorg. Er zijn vrijwilligers die speciaal getraind zijn om ondersteuning te bieden aan mensen die niet meer kunnen genezen en hun naasten. Sommigen werken in hospices, anderen bieden hulp bij mensen thuis. Sommige vrijwilligers werken via organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Op de website van de koepelorganisatie, VPTZ Nederland, vind je meer informatie over wat deze vrijwilligers voor jullie zouden kunnen doen. www.vptz.nl.

Hoe wordt palliatieve zorg vergoed?

Als je dierbare al zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan wordt palliatieve zorg ook vergoed via de Wlz. Voor palliatieve zorg in het ziekenhuis krijgt je dierbare een vergoeding via de zorgverzekeraar. Als je dierbare nog geen zorg krijgt via de Wlz, kan hij of zij ook via de zorgverzekeraar een vergoeding krijgen.

Wat zijn handige websites?

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Teken de petitieOverheid, praat MET mantelzorgers en NIET OVER mantelzorgers
Tekenen
Back To Top
X