Over verplichte mantelzorg gesproken – Gastblog van Cynthia Reindersma

De ANBO publiceerde op 15 oktober 2014 een artikel waaruit blijkt dat gemeentes proberen mantelzorg te verplichten. Met verplichte mantelzorg wordt bedoeld dat gemeentes professionele zorg weigeren wanneer er mensen in de omgeving zijn die zorg zouden kunnen geven, maar dat op dit moment niet doen.

Door als gemeente zorg te weigeren, dwingt men mantelzorgers deze zorg op zich te nemen. Wettelijk mag dit niet en ik denk ook niet dat het wettelijk ooit toegestaan wordt om mensen tot mantelzorg te dwingen. Maar er zijn natuurlijk verkapte manieren om toch mantelzorg af te dwingen. Door indicaties bij mensen met een groot netwerk laag te houden zal het netwerk zich toch genoodzaakt voelen om mantelzorg te geven. Wat word je in deze maatschappij als hulpbehoevende toch onmachtig en als last voor de maatschappij neergezet!

Verplichte mantelzorg zo iets als verplicht vrijwilligerswerk
Ik ben het met de ANBO en staatssecretaris Van Rijn eens dat verplichting van mantelzorg echt niet kan. Een zorgrelatie moet je niet afdwingen. Mijn standpunt daarover is eigenlijk hetzelfde als “verplicht” vrijwilligerswerk doen. Als iemand vrijwilligerswerk wil doen dan is dat uitstekend. Maar wanneer diezelfde persoon verplicht wordt, zit een bedrijf en kwetsbare doelgroepen opgescheept met een vrijwilliger die niet gemotiveerd is.

Wat niet betekent dat er geen goede vrijwilligers zijn die “verplicht” vrijwilligerswerk doen, er zijn veel mensen die het met veel liefde doen en het ook zonder de verplichting het zouden hebben gedaan.

Laat het niet zo ver komen!
Terugkomend op het eerste onderwerp. Verplichte mantelzorg is voor mij iets wat niet kan en mag in Nederland. Maar hebben we dat ook niet heel lang gedacht over de plannen die nu uitgevoerd worden door onze regering? En er is meer gedaan dan alleen hierover nadenken, anders hadden er niet al rechters zich over dit onderwerp gebogen.

Laten we hopen dat het niet zo ver komt. En als het wel zover mocht komen, laten we dan samen een grens stellen. Niet alleen ten behoeve van de “verplichte mantelzorger” maar vooral voor de hulpbehoevende die deze verplichte mantelzorg moet ondergaan. Ik moet er niet aan denken dat ik verzorgd wordt door een overbelaste dochter, of een broer of zus die opeens dagelijks voor je deur staat met een zuur gezicht.

Cynthia Reindersma is directeur van Partisa, een organisatie die professionele begeleiding biedt aan hulpbehoevenden en ondersteuning aan mantelzorgers. Partisa is actief op haar website, Facebook en twitter met zorggerelateerde artikelen en blogs.

is oprichter van Partisa (www.partisa.nl) , mantelzorger, zorgdenker en moeder van 2 dochters.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top