Oproep voor collectieve melding van verwaarlozing van kwetsbare in dividuen!

Deze week heeft het demissionaire kabinet besloten om de komende tijd opnieuw aanzienlijke bezuinigingen door te voeren op grote groepen kwetsbare mensen. De gehandicaptenzorg zal moeten rondkomen met 200 miljoen euro minder per jaar, terwijl de ouderenzorg met 700 miljoen euro gekort wordt (dit jaar al 300 miljoen).

De afgelopen jaren is er voortdurend bezuinigd op de zorg voor de meest kwetsbare groepen. Dit bewuste verwaarlozende beleid heeft al geleid tot mensonterende situaties die voor velen herkenbaar zijn: slechts één keer per week douchen, slapen in een rolstoel, incontinentiemateriaal moeten gebruiken omdat er niemand is om je naar het toilet te brengen (dus je doet je behoefte in je broek)… Dit heeft niet alleen effect op de zorgvrager en de professionele zorg. Ook mantelzorgers worden als gevolg van al deze bezuinigingen steeds meer overvraagd en onder druk gezet. Overbelasting ligt op de loer. Een steentje bijdragen in de zorg voor een dierbare is echt heel wat anders dan de oplossing zijn van een gecreëerd probleem. Genoeg is genoeg, het is tijd dat wij als mantelzorgers van Nederland ook onze stem laten horen.

Behoor je tot de doelgroep, ben je mantelzorger van een kwetsbaar persoon of vind je dat kwetsbare mensen recht hebben op goede zorg? Meld dit vandaag nog bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGJ). Doe mee en stuur gezamenlijk meldingen. Het delen van deze bijdrage wordt op prijs gesteld! #veranderingkomtvanonderop

Hoe?

Kopieer de onderstaande tekst en stuur deze melding direct naar cie.vws@tweedekamer.nl en meldpunt@IGJ.nl, met als onderwerp:

“Gezamenlijke melding van verwaarlozend beleid jegens kwetsbare personen”

Geacht Ministerie van VWS en IGJ,

Deze melding van mij is onderdeel van de gezamenlijke melding van verwaarlozend beleid jegens kwetsbare personen.

De aankomende bezuinigingen zullen ervoor zorgen dat de zorg voor deze groep, die al op een dieptepunt is beland, nog verder zal verslechteren.

Hierbij meld ik verwaarlozend beleid ten koste van kwetsbare personen en hun mantelzorgers. Genoeg is genoeg en ik dring erop aan dat er weer zorgvuldig beleid wordt gevoerd voor de grote groep kwetsbare mensen die nu constant de dupe zijn.

 Met vriendelijke groet,

(jouw naam)

Margreet en ik hebben de mail inmiddels al verstuurd. Doe je met ons mee?

De Redactie van Mantelzorgelijk helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen? Mail naar contact@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top