Goed toegerust, niet uitgeblust?

Gratis zelfhulpcursus voor werkende mantelzorgers
Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld voor werkende mantelzorgers die stress ervaren. In deze blog vertelt onderzoeker Edwin Boezeman van het Coronel Instituut over de zelfhulpcursus die hij, samen met dr. Karen Nieuwenhuijsen en professor Judith Sluiter, heeft ontwikkeld.

Waar gaat de zelfhulpcursus over?

Veel Nederlanders verlenen op dit moment mantelzorg. Als mantelzorger helpt men in de privé-situatie bijvoorbeeld de eigen vader of moeder, partner of kind, of vriend(in), met een gezondheidsprobleem.

Voor mantelzorgers is het niet altijd duidelijk hoe men invulling kan geven aan de rol van verzorger. Ook is het niet altijd duidelijk hoe men de rol van mantelzorger goed kan laten samengaan met het betaald werk dat men doet en de sociale verplichtingen die men heeft, zoals gezin, familie, vriendenbezoek, enzovoort.

Zulke rolproblematiek zorgt geregeld voor stress zo weten we uit de wetenschappelijke literatuur.
En vooral bij personen die overdag werken en in de vrije (avond)uren mantelzorg verlenen. Want de rol van werknemer botst geregeld met de rol van mantelzorger, en hoe pak je het dan allemaal aan?

De zelfhulpcursus is ontwikkeld om werkende mantelzorgers te helpen met het invulling geven aan de rol van verzorger én met het combineren van zorg met werk en sociaal leven.

Waarom de keuze voor een zelfhulpcursus?

Er zijn in Nederland veel organisaties en groepen die ondersteuning bieden voor mantelzorgers, zoals de lokale mantelzorgsteunpunten en respijtvrijwilligers die taken van mantelzorgers tijdelijk over nemen. Echter, er zijn meer hulpbehoevende mantelzorgers dan dat er aan ondersteuningsaanbod beschikbaar is. Ook zijn er mantelzorgcursussen die worden gegeven, maar daar kunnen telkens maar een beperkt aantal deelnemers aan meedoen. Ook worden mantelzorgcursussen vaak op vaste locaties met vaste tijden gegeven. Het is voor mantelzorgers niet altijd mogelijk om naar die locaties af te reizen en die cursustijden komen mantelzorgers niet altijd goed uit omdat men overdag aan het werk is. De zelfhulpcursus biedt werkende mantelzorgers dus uitkomst, omdat men ermee aan de slag kan op eigen locatie, bijvoorbeeld thuis, op eigen tempo, en naar eigen tijd en gelegenheid.

Hoe ziet de gratis zelfhulpcursus eruit?

De zelfhulpcursus heeft de hoofdthema’s ‘Voor een ander zorgen’ en ‘Zorg combineren met mijn werk en sociaal leven’. Elk thema bevat ondersteunende informatie, tips en relevante oefeningen. Zo probeert de zelfhulpcursus te helpen bij het invulling geven de rol van verzorger én het combineren van zorg met werk en sociaal leven. Andere voorbeelden van onderdelen, zijn ‘Zorgtips en trucs’, ‘Minder stress’, en ‘Planning & Grenzen bewaken op het werk’. Men kan zelf beslissen welke onderdelen men doet en in welke volgorde.

Kan ik ook meedoen?

Naar de effectiviteit van de zelfhulpcursus doet het Coronel Instituut (AMC; contactpersoon is dr. Edwin Boezeman) op dit moment wetenschappelijk onderzoek, en meedoen met de zelfhulpcursus en het onderzoek is nog mogelijk. Heel graag zelfs!

Bent u 23 jaar of ouder?, doet u betaald werk?, en bent u mantelzorger voor minstens 2 uur in de week en vindt u het lastig (stressvol)?, dan kunt u meedoen.

Bij het onderzoeksgedeelte wordt u gevraagd om een mantelzorgvragenlijst in te vullen (1 keer na aanmelding, 1 keer na 4 weken, 1 keer na 8 weken; invullen duurt zo’n 15 minuten) en aan het eind uw mening over de cursus te geven. U krijgt de zelfhulpcursus direct of juist na 8 weken, want alleen wanneer deelnemers op verschillende tijdstippen beginnen kan de cursus op wetenschappelijke wijze worden geëvalueerd. Maar iedereen heeft evenveel kans om in de eerste of tweede cursistengroep te komen.

De cursus is gratis en u kunt de zelfhulpcursus gewoon thuis en op uw eigen tempo en gelegenheid doen. Wilt u ook de zelfhulpcursus Mantelzorg & Werk doen? Meld u dan bij dr. Edwin Boezeman, aan via telefoon (020 566 5340) of email (e.j.boezeman@amc.nl)

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top