Oproep aan alle mantelzorgondersteuners in Nederland

Zoals jij als mantelzorgondersteuner wellicht wel weet, is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van lotgenotencontact. Daaruit komen voornamelijk positieven  effecten naar voren. Je krijgt als mantelzorger meer ervaringskennis over de ziekte van je dierbare en de gevolgen daarvan en tips over hoe je daar in praktische en emotionele zin mee om kunt gaan. Als niemand het meer weet, dan zijn er altijd lotgenoten die jouw huidige weg al eens bewandeld hebben en daar kun jij je voordeel mee doen. Je kunt bij twijfel informatie checken en krijgt supersnel antwoorden op de meest prangende vragen. Van niemand anders dan van  je lotgenoten krijg je zoveel bemoediging en steun in lastige tijden.

Lotgenotencontact maakt een verschil

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of van informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis opdoen. En – ook heel belangrijk – hierdoor nieuwe handelswijzen ontwikkelen, die hen goed kunnen helpen om met hun situatie om te gaan. Ervaringsdeskundigheid groeit tijdens lotgenotencontact door uitwisseling met lotgenoten. Lotgenoten bagatelliseren problemen minder snel en kunnen elkaar helpen hun ervaringen te onderschrijven. Bijzonder ten opzichte van steun door buitenstaanders, is het onderlinge begrip: de herkenning en erkenning. Dat is dus allemaal de (toegevoegde) waarde van lotgenotencontact.

Herkenning en erkenning

Professionele hulpverleners kijken nog steeds heel wisselend tegen lotgenotencontact aan. De een vindt het fantastisch, de ander is  sceptisch. Natuurlijk blijft het voor de hulpverlener lastig om een stukje herkenning en erkenning te geven, zeker als deze zelf geen ervaring heeft. Hij mist iets dat een ervaringsdeskundige juist wel kan aanvullen. Gelukkig is er een positieve ontwikkeling gaande: hulpverleners staan steeds positiever tegenover deze vorm van contact en attenderen vaker op de mogelijkheid van lotgenotencontact. Vanuit Mantelzorgelijk – het online mantelzorg platform door en voor mantelzorgers – zijn wij enorm verheugd over deze ontwikkeling.

Hoe help je jouw cliënt aan de juiste lotgenoten?

Er bestaan on- en offline enorm veel verschillende initiatieven. Hoe weet je nou wat echt geschikt is? Wij denken dat wij de juiste oplossing kunnen bieden. Mantelzorgelijk wordt namelijk gemaakt door en voor mantelzorgers. Wij zijn de doelgroep en weten als geen ander waar je in de zorg voor een dierbare tegenaan kunt lopen. Dat maakt ons initiatief niet alleen uniek, maar ook zeer waardevol. De afgelopen jaren hebben wij onze achterban dusdanig leren kennen dat we weten waar de behoeften liggen en hoe wij elkaar het beste kunnen ondersteunen in de verschillende fasen van mantelzorg voor een dierbare. En dan niet alleen tijdens kantooruren, maar 24/7. Want mantelzorg gaat voor velen van ons helaas dag en nacht door.

Mantelzorgelijk biedt een complete oplossing

Wij combineren kennis en informatie met ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact. Dit vergroot de kennis en vaardigheden van mantelzorgers, maar het stimuleert ook de onderlinge interactie. Want je alleen voelen is een probleem waar het merendeel van de mantelzorgers mee te maken krijgen. Daar hoeven zij zich dus echt niet voor te schamen. Toch doen mantelzorgers dat, juist als het om eenzaamheid gaat. En daar willen wij op Mantelzorgelijk een oplossing voor bieden. Niet alleen door het delen van ervaringsverhalen, tips, opinies en nieuwsartikelen. Maar vanaf 10 november 2022 – de dag van de mantelzorger – ook met een  veilig en afgeschermd forum voor 24/7 kwalitatief en actief  lotgenotencontact, erkenning, herkenning, hulp op maat, webinars en speciale hulplijnen. Met elkaar zorgen we voor elkaar. Mantelzorgelijk biedt mantelzorgers voor slechts 10 euro per jaar een complete oplossing in veilig lotgenotencontact, emotionele steun en praktische oplossingen. Help jij ook mee om ons initiatief onder de aandacht van jouw cliënten te brengen? Dank alvast!

Hartelijke groeten,

Margreet van der Voort  en Marjolijn Bruurs

p.s. de link om vriend van het community-platvorm van Mantelzorgelijk te worden vind je hier

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top