Opnieuw noodklok tekort zorgpersoneel

Door de vele klachten van mantelzorgers die ons de laatste weken bereiken, wisten we het al; Het tekort aan gekwalificeerd en enthousiast personeel in de ouderenzorg neemt, met de zomer in het vooruitzicht, nóg grotere vormen aan. Laurent de Vries, bestuurder van de Gelderse zorgorganisatie Viattence, schreef een blog over het tekort aan personeel en de offers die betrokken medewerkers maken voor bewoners en cliënten.

Hij stelt bovendien dat het gebrek aan voldoende personeel geen kwestie is van te weinig geld: de mensen zíjn er gewoon niet. De jeugd van tegenwoordig kiest niet meer voor een toekomst in de Zorg. Komt dat nu omdat ouders hun kinderen tegenwoordig zo hoog mogelijk opgeleid zien of omdat het imago van de Zorg de afgelopen jaren zo’n enorme deuk heeft opgelopen?

ANBO laat zien hoe nijpend de personeelstekorten zijn en roept de politiek en nu de onderhandelaars al langer op om te investeren in het imago van de langdurige zorg en in het aantrekken en scholen van enthousiast en betrokken personeel. “Het heeft helemaal geen zin om geld uit te trekken voor de verpleeghuizen; daarmee wordt het probleem simpelweg niet opgelost”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Brancheorganisatie Actiz vermoedt dat er alleen al dit jaar 10.000 vacatures zijn die niet ingevuld kunnen worden, en dat aantal loopt steeds verder op.

Meer nog dan geld is lef nodig. Én enthousiaste nieuwkomers
“Beeldvorming is hardnekkig. Er wordt gedacht dat het leven in een verpleeghuis dramatisch is. Media en politiek vergroten incidenten uit en heel Nederland denkt daarom nu dat de ouderenzorg in ons land slecht is”, zo startte een brief aan informateur Schippers die ondersteund werd door het héle zorgveld. De briefschrijvers maken zich grote zorgen. Politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s tot maar liefst 2 miljard euro beloofd aan de verpleeghuizen. Staatssecretaris Van Rijn zegde, vooruitlopend op het regeerakkoord, de afgelopen maanden eerst 100 miljoen euro toe, en toen nog eens 200 miljoen euro.

“Het klinkt sympathiek en deze uitgaven veroordelen is niet populair. Maar we blijven erbij: zoveel geld uitdelen is zinloos als er geen personeel is. Help eerst maar eens om het beeld van ouderenzorg realistischer te maken. De zorg in onze verpleeghuizen is over het algemeen goed en de laatste jaren veel beter geworden. De mensen die er wonen – slechts acht procent van het aantal mensen dat langdurig zorg nodig heeft – hebben het einde van hun leven bereikt en dat brengt rouw, angst en verdriet met zich mee. Bij bewoners én naasten. Ik roep politiek Den Haag opnieuw op verantwoordelijkheid te nemen: investeer in opleidingen, imago en arbeidsmarkttrajecten. En maak er haast mee!”, aldus Den Haan.

Baangarantie, óók voor herintreders
Viattence probeert ondertussen op eigen kracht meer personeel binnen te halen. Eerder deze week riep zorgbestuurder De Vries íedereen die het leuk zou vinden om in de zorg te werken op zich te melden. Voor het afronden van een opleiding, op de werkvloer van twee à drie jaar, geeft Viattence een baangarantie. En verder zijn vrijwilligers die verstand hebben van gastvrijheid om te helpen in de huiskamers en rondom de maaltijd ook van harte welkom.

Den Haan: “Natuurlijk is de zorg fysiek zwaarder, maar door de toename aan ergonomische hulpmiddelen wordt het werk lichter. De langdurige zorg is echt veranderd en mensen hebben veel zorg nodig wanneer ze in een verpleeginstelling wonen. Gedrag is vaak ingewikkeld en de werkdruk is hoog. Dat is zwaar, ook emotioneel. Leeftijd is dus juist een pré. Oudere werknemers staan vaak steviger in hun schoenen en kunnen jonge werknemers helpen.”

Bron: anbo.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top