skip to Main Content

Opnieuw dat inhumane beeld

Het coronavirus grijpt weer behoorlijk om zich heen. Waren het aanvankelijk jongeren die besmet raakten, afgelopen week zagen we ineens ook weer verschillende berichten uit verpleeghuizen. Opnieuw dat inhumane beeld uit een dieptepunt van de coronacrisis: verpleeghuizen die op slot gaan. Vreselijk!

Dit nooit weer

Herinner je het nog? ‘Dat nooit meer’, riepen ze in de verpleeghuizen. Politici en specialisten stelden ook dat het nooit meer mocht gebeuren. Maar een verzorgingshuis in Goirle sloot afgelopen dagen volledig z’n deuren. Een medewerker en twee bewoners bleken besmet met het coronavirus. ‘Vanwege nieuwe uitbraken van Corona is deze locatie helaas gesloten voor bezoekers, familie, mantelzorgers en hulpverleners’, staat er te lezen op de voordeur. Belanden we langzaam weer terug bij af? Krijgen we nou weer dat in humane beeld?  Dat kan toch niet waar zijn?

GGD beslist

De drie coronagevallen in het huis in Goirle kwamen tegelijkertijd aan het licht. Dan zijn er drie mogelijkheden: de besmette personen gaan in isolatie, een afdeling gaat op slot of het hele zorgcentrum moet de deuren tijdelijk sluiten. Na een overleg, waar ook de GGD bij betrokken is, werd hier gekozen voor het laatste. Kan dat nou echt niet anders? Hoe worden hier de kaders van kwaliteit van leven gewaarborgd?

Corona dashboard

De uitbraak in Goirle is niet de enige. Vorige week konden we op het Corona dashboard lezen dat er in meer dan 120 verzorgingshuizen door het hele land uitbraken geweest en gaande zijn. Ook een verzorgingshuis in Groningen is voor bezoekers gesloten nadat een medewerker positief is getest en in Bussum gingen de deuren van een huis dicht en werd door een familielid aan de bel getrokken omdat hij zag dat verzorgenden gewoon onbeschermd aan het werk waren.

Maar het kan ook anders. In een instelling in Oud-Beijerland wordt een afdeling geïsoleerd en kunnen de rest van de mensen wel een vaste bezoeker ontvangen.
Waarom sluit de ene instelling volledig en kiest de ander voor een alternatief? Is de ene keuze makkelijker dan de andere?

Schijnveilig en inhumaan

 Op Mantelzorgelijk schreven we hier aan het begin van de coronacrisis als één van de eerste over. Lockdowns in verpleeghuizen bleken schijnveilig en inhumaan. Het gebrek aan beschermende middelen was toen écht een hot topic. We hebben er via onze hulplijnen veel signalen over binnen gekregen. Inmiddels zijn we maanden verder en beschermingsmiddelen zijn lang zo schaars niet meer. Of toch wel? Ook wij krijgen nog steeds melding van onbeschermd werken in risicovolle situaties. Hebben we dan echt niets geleerd van de eerder gemaakte inschattingsfouten?

Het zou nooit meer gebeuren

Omdat velen het er over eens waren dat de lockdowns inhumaan waren en bezoek meer moest worden toegestaan, werd er een paar maanden terug zelfs een speciale handreiking gemaakt door een grote groep belangenorganisaties. Daarnaast is sinds 24 juni iedere instelling verplicht om bezoek toe te laten. De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hier zelfs een toezichthoudende rol in. Ze kunnen ingrijpen in situaties die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van leven van cliënten. Ook houden ze toezicht of er voldoende alternatieven geboden worden bij beperking van bezoek.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is een groot goed en dat dient beschermd te worden. Wij vragen ons af wie een leidende rol heeft in het opnieuw sluiten van hele instellingen. Hoe werkt het samenspel tussen de bestuurder van de instelling, de GGD en de Veiligheidsregio? Wie bepaalt welk scenario wordt ingezet en op basis waarvan? En hoe vervult de Inspectie hun belangrijke toezichthoudende en richtinggevende rol? Wanneer komen ze in actie om een herhaling van een vreselijke periode te voorkomen? Wederom lijken we overgeleverd aan een diffuus samenspel zonder transparantie en voorspelbaarheid.

Oproep aan Inspectie

Naar onze mening zou kwaliteit van leven van bewoners én de situatie van mantelzorgers goed moeten worden meegewogen in beslissingen om huizen volledig op slot te gooien. De Inspectie heeft een duidelijke rol gekregen in het bewaken daarvan. Wij roepen de Inspectie dan ook op om, bij een gehele sluiting van een instelling, direct een onderzoek te starten en actief richting te geven aan behoorlijke alternatieven. Wij vragen om open communicatie en het direct betrekken van bewoners en hun familie bij deze vergaande maatregelen.  Neem ze serieus!

 

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X