Opmerkelijk: Ziekenhuis-spreekuur voor Mantelzorgers in Amersfoort

logo-meanderHet ronkende persbericht staat overal op internet: sinds half maart kunnen Mantelzorgers op een eigen spreekuur terecht bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. En dat vinden wij wel opmerkelijk. Want terwijl de meeste gemeentes in Nederland wel inloop- of informatiebijeenkomsten voor “mantelzorgers thuis” organiseren, is er voor mantelzorgers in de Nederlandse ziekenhuizen nog nauwelijks aandacht. 

Uit het persbericht: Meander is met alle aandacht voor mantelzorgers koploper van de Nederlandse ziekenhuizen. Daar is nog nauwelijks beleid voor mantelzorgers, hoewel de mantelzorgers van groot belang zijn voor de zorg aan patiënten in het ziekenhuis. In het Amersfoortse ziekenhuis zijn op een groot aantal afdelingen en poliklinieken verpleegkundigen geschoold in het omgaan met mantelzorgers. Ook is een klantenpanel gehouden. In dit vraaggesprek hebben mantelzorgers duidelijk gemaakt wat zij verwachten van de zorgverleners en over wat het ziekenhuis van hen mag vragen. De informatie uit het klantenpanel wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het inloopspreekuur en andere activiteiten voor mantelzorgers. Informatie hierover is te vinden op www.meandermc.nl/mantelzorg.

Meander Medisch Centrum vindt het belangrijk om mantelzorgers te betrekken bij de zorg, zeker nu er vanwege de wijzigingen in het zorgstelsel een steeds groter beroep op hen wordt gedaan. Mantelzorgers zijn onmisbare partners in zorg en welzijn. Het zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar mensen die zorg bieden omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Ze hebben daardoor de meeste kennis over de patiënt en nemen de zorg thuis vaak grotendeels op zich. De overheid stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg steeds meer. In de ziekenhuiszorg ontbreekt echter nog vaak de structurele aandacht voor de kennis, vragen en behoeften van mantelzorgers. Met specifiek mantelzorgbeleid wil Meander Medisch Centrum hierin verandering brengen. Dit wordt in eerste instantie ingevoerd op de afdelingen Orthopedie en Longgeneeskunde, daarna ook op andere afdelingen.

Meander MC, AmersfoortUit recent onderzoek van Mezzo blijkt dat meer dan tweederde van de mantelzorgers niet weet waar hij of zij in het ziekenhuis terecht kan voor ondersteuning en 37 procent heeft ondersteuning door het ziekenhuis gemist. Bijna 60 procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan erkenning van artsen en verpleegkundigen in hun rol als mantelzorger, maar slechts een kwart heeft deze emotionele steun ook daadwerkelijk ervaren. Op landelijk niveau werken Meander Medisch Centrum en Mezzo samen met het Nijmeegse Radboud UMC in de MantelzorgAcademie.

Bron: persbericht Meander Medisch Centrum

Barbara: Ik vind dit een positieve ontwikkeling. Mantelzorgers worden thuis geacht om vierentwintig uur per dag voor hun zorgvrager klaar te staan, maar als er een ziekenhuis-opname is, lijkt het in veel klinieken net alsof de Mantelzorger even helemaal niet bestaat. De zorg wordt van A tot Z overgenomen door ziekenhuispersoneel, de individuele behoeften en de wisselwerking van zowel de patiënt als de mantelzorger verdwijnen naar de achtergrond. Dat er nu ziekenhuizen zijn die daar verandering in willen brengen, past niet alleen bij deze tijd, maar laat ook duidelijk zien dat de rol van Mantelzorgers steeds serieuzer wordt. 

Wél ben ik heel benieuwd naar de praktische invulling van dit spreekuur. Gaat het hier alleen om een aantal praktische zaken rond het bed van de zorgvrager? Een soort van afstemming tussen de mantelzorger en de verpleegkundige, “Als u morgenochtend helpt met aankleden en de maaltijd, doen wij vanuit het ziekenhuis zus en zo.” Gaat het verder? Vraagt het ziekenhuis naar bijzonderheden en details rond de patiënt, in ruil voor informatie over in medicatie en behandeling? Of zijn ze op zoek naar een soort gelijkwaardige behandeling – waarbij de inbreng van de mantelzorger écht op waarde wordt geschat. Wie heeft er ervaringen  met de manier waarop Meander Medisch Centrum in de praktijk samenwerkt met mantelzorgers? We horen het graag!

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

  1. Ik heb een tip voor Meander Medisch Centrum: werk samen met een mantelzorgmakelaar, zodat je een mantelzorger die overbelast dreigt te raken door de hoeveelheid regelwerk direct kunt ontlasten. Twee vliegen in één klap.
    Nicolien Reith

  2. Het inloopspreekuur voor mantelzorgers in Meander Medisch Centrum is bedoeld als een laagdrempelige manier voor mantelzorgers die met algemene vragen zitten. Een maatschappelijk werker luistert naar hun vragen en ervaringen en wijst de weg binnen het ziekenhuis en daarbuiten. Dat is de opzet; de praktijk moet leren hoe dit zich ontwikkelt. Vragen die mantelzorgers hebben over individuele patiënten (‘mijn vader’, ‘mijn moeder’), kunnen zij het beste stellen op de verpleegafdeling of polikliniek waar hun naaste wordt behandeld. Daar vindt de zorg plaats, en dáár willen we mantelzorgers als ‘partner in zorg’ betrekken. Vandaar dat op elke afdeling en polikliniek medewerkers worden geschoold als ‘aandachtsvelder mantelzorg’. Het idee om een mantelzorgmakelaar te betrekken, nemen we mee naar de projectgroep mantelzorg. We staan open voor suggesties, om samen met mantelzorgers en op basis van hun ervaringen het beleid voor mantelzorg in Meander Medisch Centrum verder te ontwikkelen. In een reportage van Vathorst TV wordt dit uitgelegd, zie https://youtu.be/WeeRkzkSs2k

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top