skip to Main Content
Oormerk Het Mantelzorggeld!

Oormerk het mantelzorggeld!

Afgelopen week heb ik als raadslid GroenLinks, de motie ‘Oormerk de mantelzorggelden’ ingediend tijdens een raadsvergadering.
Het gaf reuring aan de vergadering die voornamelijk ging over de begroting maar helaas heb ik hem niet staande kunnen houden. Dat is wellicht omdat er toch nog veel onbegrip is over hoe de mantelzorger nu eigenlijk ontlast kan worden. Zo werd er gezegd dat er al heel veel geld ging naar dagbesteding en respijtzorg. Dat geloof ik ongetwijfeld maar daarmee zijn wij er niet met de ondersteuning, want laat ik dan een simpel voorbeeld nemen.

Ik ben werkende ouder van een groep pubers die zorgintensief zijn. De jongste is 17, de oudste 24. Denk je dat ik die naar de dagbesteding krijg zodat ik ontlast wordt? Dacht het even niet!
In een verpleeghuis deponeren is al helemaal geen optie.
Ik zou veel meer gebaat zijn bij iemand die bijvoorbeeld eens in de week komt koken voor mij.

In een ver verleden had ik baat gehad bij specialistische oppas. Een normale oppas liep doorgaans gillend weg en de oppas die ik nodig had kostte ruim €40,00 per uur; iets wat ik absoluut niet had in die tijd.

Of de dame waarvan haar man altijd een speciale parkeerplek had maar die werd afgenomen omdat de man niet meer kon rijden en ach ja… voor de mantelzorgende partner is de parkeerplek niet bestemd, al is die praktisch naast het huis gelegen zodat zij haar man niet zover hoef te zeulen naar huis. Nee, dan valt het ineens onder een ander beleid.
Zij zou gebaat zijn bij wél die parkeerplek.

En zo zijn er talloze voorbeelden op te noemen die nog maar weer eens benadrukken dat de huidige ondersteuning lang niet altijd voldoet.
En daarom is het van belang dat geld wat vanuit Rijksoverheid komt voor mantelzorgers geoormerkt wordt. Een grofweg 6% van het totale WMO budget zou besteed moeten worden aan ondersteuning van deze groep, bijna overbelast mantelzorgers.

Het is nu zo dat gemeenten zelf mogen beslissen waar ze die bijdrage aan besteden. En dat wordt nogal eens creatief opgenomen. Het is totaal niet inzichtelijk hoe en hoeveel er nu daadwerkelijk geld besteed wordt ter ondersteuning. En bovendien loop je risico dat het geld dus aan andere zaken wordt besteed. Geen goede zaak lijkt me.

Ik ben benieuwd welke praktische ondersteuning jullie zouden wensen? En kan dat ook geregeld worden in jullie gemeente?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X