Krijg ik vergoeding van zorg en ondersteuning bij autisme? #zorgvraag

Vorige week werd ik gebeld door Aline, een alleenstaande moeder van een zoon van zes, die recent de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft gekregen. Aline vroeg mij of zij in aanmerking kwam voor een vergoeding van zorg en ondersteuning bij autisme. Ik zocht het voor haar uit:

Autisme kan gevolgen hebben op alle gebieden van het dagelijks leven, zoals zelfzorg, wonen, ontwikkeling, school, werk, relaties enzovoort. Ondersteuning vanwege autisme kan daardoor onder alle vier de zorgwetten vallen, afhankelijk van  leeftijd, de ernst van de klachten en de hulpvraag.

Vier zorgwetten

Nederland kent vier zorgwetten:

Onder welke zorgwet valt je hulpvraag?

Uitgangspunt is: als je niet voldoet aan de criteria van de Wlz, dan valt je hulpvraag onder de Jeugdwet, Wmo of Zvw.

Autisme en de Wlz

De criteria voor de Wlz zijn streng. Je komt alleen in aanmerking voor de Wlz als je blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebt.

Mensen met autisme kunnen alleen een indicatie krijgen voor Wlz-zorg als zij:

  • ook een ernstige verstandelijke beperking hebben; of
  • als een langdurige opname met psychiatrische behandeling nodig is (langer dan drie jaar). Na afloop van die behandeling vervalt de Wlz-indicatie en kun je Wmo-ondersteuning of Zvw-zorg aanvragen.

Autisme en de Jeugdwet, Wmo en Zvw

Kinderen en jongeren met autisme vallen bijna altijd onder de Jeugdwet.

Volwassenen met autisme vallen bijna altijd onder de Wmo, en voor psychische behandelingen onder de Zvw.

Zorg en ondersteuning aanvragen

De manier waarop je zorg of ondersteuning aanvraagt, verschilt per zorgwet. Je vindt hier informatie per soort zorg:

Psychische behandelingen (GGZ)
Jeugdhulp aanvragen
Wmo-ondersteuning  aanvragen
Wlz-zorg aanvragen

bron: autismewegwijzer.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top