Nieuw initiatief: Meldpunt Juiste Loket #wmo #wlz

juiste-loketVeel mantelzorgers en mensen die zorg nodig hebben voelen zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd’, weten niet welk zorgloket voor hun van toepassing is of wie voor ondersteuning verantwoordelijk is en/of hebben vragen over Wlz (o.a het overgangsrecht, herindicatie CIZ), Zvw (indicatie persoonlijke verzorging en verpleging, pgb Zvw) of Wmo. Geldt dat ook voor jou? Dan kun je contact opnemen met het meldpunt ‘Juiste Loket’. Het Juiste Loket is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met jou wat je vraag is, geven je informatie, en zorgen ervoor dat de indicatiestelling/zorg door de verantwoordelijke instantie (gemeente, zorgverzekeraar of CIZ) wordt uitgevoerd.

Heb je een zorg- of begeleidingsvraag, maar is het niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
Heb je een zorg- of begeleidingsvraag en word je door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
Word je niet adequaat geholpen en heb je vragen rondom de aanvraagprocedure van jouw zorg/begeleiding;
Heb je een indicatie of besluit voor zorg of begeleiding in een persoonsgebonden budget en word je doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van je zorgverlener;
Behoor je tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en heb je  vragen over het overgangsrecht en/of jouw zorgsituatie voor de komende jaren.

Kinderen met een intensieve zorgvraag

Vanaf 1 oktober 2016 kan je ook bij het Meldpunt Juiste Loket terecht voor vragen of knelpunten rondom zorg en ondersteuning aan kinderen met een intensieve zorgvraag. Voorbeelden zijn:

Je weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging en hoe je dit vervolgens kunt regelen;
Je vraagt je af of voor de intensieve zorg een indicatie vanuit de Wlz mogelijk is;
Je vraagt je af of er sprake is van IKZ.
Zowel ouders, verzorgers als professionals kunnen voor dergelijke en andere vragen of knelpunten contact opnemen met het Meldpunt. Daarbij is het ten aanzien van deze zorg en ondersteuning voor kinderen vanaf 1 oktober mogelijk dat medewerkers van het Meldpunt op huisbezoek of naar betrokken instanties gaan.

Werkwijze

Het Meldpunt Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.
Wanneer je contact opneemt met het Meldpunt kijken de medewerkers samen met jou naar je vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Het Meldpunt Juiste Loket / informatiepunt Wlz overgangsrecht wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien je het als cliënt niet eens bent met een oplossing, zijn conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
(je e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Bron: Juiste Loket

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top