skip to Main Content
Waar Meld Ik Mijn Klachten Over Zorg? #hulpvraag

Waar meld ik mijn klachten over zorg? #hulpvraag

Een telefonische hulpvraag die ons ook vaak bereikt is de vraag : “Waar meld ik mijn klachten over zorg?” Heb je een klacht over een zorgaanbieder of zorginstelling? Bespreek je klacht dan EERST met de zorgaanbieder. Kom je er samen niet uit, dat kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, en eventueel later bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Zorg behandelt klachten tegen diverse zorgaanbieders. Daarbij kan het gaan om een klacht over de zorg, maar ook bijvoorbeeld over de manier waarop de zorginstelling met je omging of de informatieverstrekking van de instelling.

Wat kan je  het beste doen?
Maak je klacht eerst schriftelijk kenbaar aan de zorginstelling of zorgaanbieder.
Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Deze bemiddelt en is gratis.

Levert de bemiddeling niet voldoende resultaat op, dan kun je je klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg, als de daaronder hangende zorgcommissies tenminste jouw type zorg vertegenwoordigen. Doe dit uiterlijk 6 maanden na je brief aan de zorginstelling.

Wil je niet naar de geschillencommissie en heb je een rechtsbijstandsverzekering dan kun je die inschakelen. Heb je die niet, dan kun je contact opnemen met de Consumentenbond.

Heb je een klacht over een verpleeghuis?

Maak je klacht dan eerst schriftelijk kenbaar. Maar hoe pak je dat aan?

Wat zijn je rechten?
Als een dierbare in een verpleeghuis gaat wonen, tekenen jullie een zorgovereenkomst waarin onder andere je rechten staan vermeld. In die overeenkomst staat dat de zorgaanbieder aansprakelijk is voor schade die de cliënt lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de zorgovereenkomst. Met andere woorden: als je door het handelen of nalaten van het verpleeghuis schade hebt geleden, is het huis aansprakelijk.

Wat kun je het beste doen?
Maak je klacht eerst schriftelijk kenbaar bij de directie van het verpleeghuis.
Kom je er samen niet uit? Leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van het verpleegtehuis. Deze bemiddelt en is gratis.

Kom je er dan nog niet uit, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.  Je moet je klacht indienen binnen 5 maanden nadat je de klacht voor het eerste schriftelijk aan het verpleeghuis kenbaar hebt gemaakt.

Kun je niet naar de Geschillencommissie en heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan kan je eventueel contact opnemen met de Consumentenbond: 070-445 45 45. (Als lid krijg je bij hen een persoonlijk juridisch advies.)

 

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X