skip to Main Content

Meer ondersteuning voor werkende mantelzorgers nodig

Het CBS publiceerde cijfers, waaruit blijkt dat 1,2 miljoen werknemers familie of naasten heeft die zorg nodig hebben.

57% verleent die zorg ook, meer mensen zouden dit willen.

Met het oog op de vergrijzing en de bezuinigingen op de langdurige zorg krijgt waarschijnlijk iedere werkende hier vroeg of laat mee te maken. Om te voorkomen dat mensen uitvallen, zijn aanvullende maatregelen nodig.

FNV vicevoorzitter Catelene Passchier: ‘Wat de mantelzorgende werknemer onder andere nodig heeft, is de mogelijkheid van betaald verlof. Die is er nu nog niet. De SER heeft eind vorig jaar geadviseerd om te onderzoeken hoe inkomensverlies door mantelzorg kan worden gecompenseerd. De FNV vindt dat een goed voorstel, tenslotte bespaart de gemiddelde mantelzorger 20% op de zorgkosten. De keuze om wel of niet voor je naaste te zorgen, moet niet afhangen van de hoogte van je salaris en of je een flexibel contract hebt.’

Daarnaast moet de werkgever ook meer mogelijkheden bieden om mantelzorgers tegemoet te komen. Veel werknemers geven aan dat de aard van het werk een reden is om geen verlof te nemen. Werkgever en werknemer moeten hierover in gesprek gaan, omdat in de praktijk toch veel mogelijk kan zijn door het schuiven van dagen of uren of tijdelijk minder werken.

Ook voor werkgevers is het van belang dat werknemers hun werk goed kunnen combineren met zorgtaken. Arboned (landelijke arbodienst) concludeerde dat met name 45plussers zich ziek melden vanwege stress door de combinatie van werk en mantelzorg. Uit een eerdere enquête van de FNV blijkt dat voor een kwart van de werkende mantelzorgers de dubbele belasting zo groot is dat ze minder zijn gaan werken of helemaal zijn gestopt. Eén op de zes meldt zich wel eens ziek om te kunnen zorgen. Ook kampen veel mensen met schuldgevoelens: 20 procent van de mensen voelt zich tekortschieten naar degene die ze verzorgen. En één op de 10 voelt zich schuldig naar zijn of haar collega’s.

Bron: FNV

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X