Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg

Op de website van de Rijksoverheid las ik dat voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers. Dat lijkt mij goed nieuws want uit een enquete – die wij onder honderden mantelzorgers hielden over dit thema – kwam sterk naar voren dat het slecht gesteld is met de bekendheid en de mogelijkheden.

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. Op die manier krijgt de mantelzorger even vrije tijd en kan op adem komen. In de praktijk blijkt dat de beschikbare respijtzorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt. Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven.

Om respijtzorg beter aan te laten sluiten bij de vraag en ook het aanbod te verbreden heeft minister De Jonge (VWS) mevrouw Clémence Ross-van Dorp, voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Mevrouw Ross-van Dorp gaat het komende jaar aan de slag om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders een laagdrempelig, goed en gevarieerd aanbod van respijtzorg (lokaal en regionaal) te ontwikkelen. Dat kan variëren van tijdelijk logeren buitenshuis tot extra ondersteuning in de thuissituatie en alle varianten daar tussenin, als het maar een adempauze geeft aan de mantelzorger.

De aanjager respijtzorg gaat samen met de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in kaart brengen wat respijtzorg is en hoe het geregeld is en welke behoefte er is bij mantelzorgers en hoe respijtzorg gefinancierd wordt. Op basis daarvan geeft zij adviezen over hoe respijtzorg beter kan en hoe de betrokken partijen in het land van elkaar kunnen leren en uitwisselen wat werkt en wat niet.

 

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Mag ik aandacht vragen voor het volgende:
  Sinds 5 jaar is mijn echtgenote opgenomen in een verzorgingshuis wegens dementie.
  Ik woon in de nabijheid en ben als mantelzorger drie maal per dag bij haar aanwezig, zeven dagen per week.
  In de afgelopen vijf jaar heb ik 4 dagen aaneengesloten “vakantie”genoten.
  Aangezien de verzorgingshuizen steeds meer bezuinigen op het welzijn van deze ouderen ten aanzien van bezigheden en activiteiten voel ik mij verplicht voor mijn echtgenote een draaglijk leven te creëren, dit kost mij (85+) veel energie.
  Het is mij onmogelijk haar te parkeren als in een fietsenstalling.
  Ik heb het gevoel dat mijn groep van mantelzorgers in het algemeen een vergeten groep is.
  Als de partner eenmaal “opgenomen” is , is het mantelzorgen voor de geliefde zeker niet voorbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top