skip to Main Content
Mariette Blogt Exclusief Vanuit Het Buitenland – Wat Is Ouderenmishandeling?

Mariette blogt exclusief vanuit het buitenland – Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling kan het volgende omvatten: fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, seksuele mishandeling of misbruik, uitbuiting, verwaarlozing en verlating. De daders kunnen (volwassen) kinderen zijn, andere familieleden, echtgenoten maar ook verzorgers in verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen.

 • Fysieke mishandeling betekent het fysieke pijn doen of verwonden van een oudere volwassene (slaan, knijpen, vastbinden enz.)
 • Seksuele mishandeling betekent het aanraken, liefkozen, gemeenschap hebben of andere seksuele activiteit bedrijven met een oudere volwassene terwijl de oudere niet kan begrijpen wat er gebeurt, geen toestemming heeft gegeven, wordt bedreigd of fysiek gedwongen wordt.
 • Emotionele mishandeling betekent iemand verbaal aanvallen, dreigen met mishandeling, pesterijen of intimidatie.
 • Opsluiting betekent het vasthouden of isoleren van een oudere volwassene zonder dat het om medische redenen gaat.
 • Passieve verwaarlozing betekent dat een mantelzorger niet voorziet in de levensbehoeftes van de oudere volwassene, zoals eten, kleding, onderdak of medische zorg.
 • Opzettelijke deprivatie betekent dat je een oudere volwassene bewust medicijnen, medische zorg, onderdak, voedsel, therapeutische hulpmiddelen of andere fysieke hulp ontzegt, en die persoon blootstelt aan fysieke, mentale of emotionele schade, behalve wanneer de competente volwassene zelf duidelijk heeft laten weten dat hij of zij dat soort zorg afwijst.
 • Financiële uitbuiting betekent dat iemand de financiële middelen van een oudere volwassene misbruikt of achterhoudt.

 

Hoeveel ouderen worden er mishandeld of misbruikt?

Ongeveer 1 op de 10 Amerikanen ouder dan 60 jaar krijgen te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Sommige schattingen komen uit op 5 miljoen ouderen per jaar. Uit een onderzoek bleek dat slechts 1 op de 14 gevallen wordt aangegeven. In Nederland worden per jaar meer dan 200.000 ouderen boven de 65 mishandeld.

Wie misbruiken oudere volwassenen?

Misbruikers zijn zowel mannen als vrouwen. In bijna 60% van de gevallen van ouderenmishandeling en verwaarlozing is de dader een familielid. Bijna twee derde zijn volwassen kinderen of echtgenoten.

Waardoor is een oudere volwassene kwetsbaar voor misbruik?

Sociaal isolement en geestelijke beperking (zoals dementie, de ziekte van Alzheimer) zijn twee factoren. Uit recent onderzoek is gebleken dan bijna de helft van de mensen met dementie met misbruik of verwaarlozing te maken heeft gehad. De gevallen van interpersoonlijk geweld zijn onevenredig hoog onder volwassenen met handicaps.

Wat zijn de waarschuwingssignalen van ouderenmishandeling?

 • Fysieke mishandeling, verwaarlozing: blauwe plekken, drukplekken, gebroken botten, schaafwonden, brandwonden.
 • Emotionele mishandeling: zich zonder duidelijke verklaring terugtrekken van normale activiteiten, een plotselinge verandering in alertheid of ongewone depressie, gespannen relaties, veel geruzie tussen de mantelzorger en de zorgontvanger.
 • Financieel misbruik: plotselinge veranderingen in de financiële situatie.
 • Verwaarlozing: doorligplekken, medische behoeftes waaraan niet tegemoet gekomen wordt, slechte hygiëne, abnormaal gewichtsverlies.
 • Verbale of emotionele mishandeling: kleinerende opmerkingen, bedreigingen of ander machtsmisbruik. 

Wat zijn de effecten van ouderenmishandeling?

Ouderen die zijn mishandeld hebben 300% meer kans om te sterven, vergeleken met degenen die niet zijn mishandeld. Hoewel er (te) weinig aangifte van wordt gedaan, kost financieel misbruik en fraude onder oudere Amerikanen per jaar tussen de 2.9 en 36.5 miljard dollar. Toch wordt financiële uitbuiting door de slachtoffers vaker aangegeven dan emotionele, fysieke en seksuele mishandeling of verwaarlozing.

Hoe kan ouderenmishandeling voorkomen worden?

Het geven van voorlichting aan ouderen, artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers en het publiek is van cruciaal belang om misbruik en mishandeling te voorkomen.

Als je een oudere volwassene bent, kun je veilig blijven door:

 • Je gezondheid goed in de gaten te houden.
 • Professionele hulp te zoeken voor problemen met drugs, alcohol en depressie, en familieleden aansporen om hulp te zoeken voor dit soort problemen.
 • Naar steungroepen voor echtgenoten te gaan en jezelf zoveel mogelijk te leren over huiselijk geweld en de betreffende hulpinstanties.
 • Plannen voor je eigen toekomst te maken. Met een volmacht of een testament kun je beslissingen over gezondheidszorg nu vast vastleggen om later problemen te voorkomen. Vraag het advies van een onafhankelijk persoon voordat je documenten ondertekent.
 • Actief te blijven in de gemeenschap en contact met vrienden en familie te houden. Zo voorkom je een sociaal isolement, iets dat vaak met ouderenmishandeling samenhangt.
 • Zelf je post te openen en te versturen.
 • Nooit persoonlijke informatie te geven aan de telefoon.
 • Je rekeningen zelf te betalen en op de hoogte blijven van je financiële situatie.
 • Je eigen (mobiele) telefoon te hebben.
 • Je testament met enige regelmaat te controleren.
 • Te weten wat je rechten zijn. Als je gebruikmaakt van de diensten van een mantelzorger die daarvoor betaald wordt of een familielid is, heb je het recht om je voorkeuren en zorgen kenbaar te maken.

Handige informatie en tips:

https://www.blijfgroep.nl/hoe-wij-helpen/hulp-bij-ouderenmishandeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/aanpak- van-ouderenmishandeling

https://www.vooreenveiligthuis.nl/geweld-thuis.php

https://www.slachtofferwijzer.nl/hulppagina/hulp-na-ouderenmishandeling/emotionele-hulp-vanwege-ouderenmishandeling/

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Mariette Otten McGovern

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X