Mariette blogt exclusief vanuit het buitenland – Respijtzorg

De gangbare definitie van respijtzorg in Nederland: ‘Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven’.

Als je langdurig dag in dag uit voor een ander zorgt, heb je op een gegeven moment waarschijnlijk behoefte aan zogeheten ‘respijtzorg’. Die zorg wordt gegeven aan de patiënt, maar dient eigenlijk jou, de mantelzorger. Want jij kunt dan een dagje vrij nemen, even op adem komen en iets voor jezelf doen.

Vaak doen mantelzorgers pas een beroep op deze voorziening als het bijna te laat is. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de vrijwillige zorg die ze geven en willen zich niet ‘laten kennen’.

Het schijnt een van de moeilijkste dingen te zijn voor een mantelzorger: tijd nemen om aan jezelf te besteden. Toch kan de beslissing om respijtzorg in je zorgplan op te nemen een van de beste dingen zijn die je voor je dierbare en jezelf kunt doen. Schuldgevoelens worden vaak geassocieerd met de zorg voor personen die constante zorg nodig hebben. Het beste wat je kunt doen is die gevoelens beheersen zo gauw je merkt dat je ze hebt. Je kunt alleen een goede mantelzorger zijn als je je zelf goed voelt. Als jij niet op je best bent, kun je onmogelijk de best mogelijke zorg bieden aan degen voor wie je zorgt. Als jij je angstig of gestrest voelt, dan zal de persoon voor wie je zorgt daar het effect van voelen.

Ondanks dat degene voor wie je zorgt zich in een staat kan bevinden waarin het lijkt alsof hij of zij zich totaal niet bewust is van wat er om hem/haar heen gebeurt, moet je je realiseren dat die persoon nog steeds gevaar kan voelen, emotionele pijn kan ervaren en het kan voelen als er iets mis is met degene die voor hen zorgt. Dit is een van de redenen waarom respijtzorg zo’n belangrijk element is om in je zorgplan op te nemen. Respijtzorg geeft je de vrijheid en toestemming die je nodig hebt om even een stap terug te nemen. Om een hoognodige pauze te nemen zodat je daarna met vernieuwde energie naar de zorg kunt terugkeren.

Het is onmogelijk om alles te zijn voor iedereen. Je zou je nooit schuldig moeten voelen vanwege het feit dat je even wat tijd voor jezelf neemt want uiteindelijk komt het de zorg voor de andere persoon alleen maar ten goede. Respijtzorg is niet alleen voor ouderen. Als je de mantelzorger bent voor iemand met een chronische of slopende ziekte zoals Down syndroom of MS, dan kun je ook baat hebben bij respijtzorg.

Hoewel je weet dat de verzorger aan wie jij de zorg voor je dierbare overlaat professioneel is en vertrouwd kan worden, kan het zenuwslopend zijn om de persoon voor wie je zorgt bij een vreemde achter te laten. Kijk eens of je eerst een ontmoeting kunt bewerkstelligen waarbij jij, je dierbare, de verzorger en de zorgmanager aanwezig zijn. Zowel jij als degene voor wie je zorgt zal een beter gevoel hebben over de beslissing om voor respijtzorg te kiezen als jullie je allebei vertrouwd en op je gemak voelen met de tijdelijke verzorger.

Als de (oudere) persoon voor wie je zorgt nerveus of van streek is omdat er een nieuwe verzorger komt, blijf dan thuis als hij of zij voor het eerst komt. Blijf de eerste paar minuten in de kamer en ga dan geleidelijk steeds iets verder weg, naar andere kamers van het huis. Je dierbare zal zich makkelijker openstellen naar de nieuwe persoon en zich meer op zijn of haar gemak voelen, wetend dat jij nog in de buurt bent. Als jij degene voor wie je zorgt ziet en hoort praten met een andere verzorger en weet dat het goed zit, maak jij je ook minder zorgen.

Er kunnen momenten zijn waarop je het gevoel hebt dat tijd nemen voor jezelf egoïstisch is. Mantelzorgers die goed voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid zorgen zijn echter beter in staat om voor een ander te zorgen. Zorg ervoor dat je tijdens je ‘adempauze’ ook afspraken hebt met je arts, tandarts en andere afspraken die nodig zijn voor jouw persoonlijk welbevinden. Zelfs een massage of een nieuwe haarstijl kan wonderen doen voor je gemoedstoestand.

Je hoeft niet alles zelf te doen. Er is hulp beschikbaar en er zijn zorgzame mensen die voor jouw dierbare zorgen, zodat jij een (zin)vol en gezond leven kunt leiden.

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s/vervangende-zorg-of-respijtzorg

https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/vervangende-zorg-(respijtzorg)

Uw mantelzorg tijdelijk vervangen? Ontdek de mogelijkheden van respijtzorg

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top