Mariette blogt exclusief vanuit het buitenland – Ook mantelzorgers kunnen misbruikt worden

Zelfs onder de beste omstandigheden is mantelzorg een uitdagende taak, voor veel mensen zelfs een baan. Maar als de persoon voor wie je zorgt strijdlustig, agressief of grof gedrag vertoont, kan dat een schokkende of overweldigende ervaring zijn. Wat kan er gedaan worden als jij, de mantelzorger, degene bent die misbruikt wordt?

Waarom ouderen zich soms agressief gedragen
Allereerst is het belangrijk dat je begrijpt waarom agressief gedrag of misbruik optreedt. Het kan zijn dat degene voor wie je zorgt altijd al een beetje ruw was, iemand met scherpe kantjes. Als hij of zij
dan ouder wordt, en de mentale en fysieke gezondheid achteruitgaat, kan die persoon zich vaak boos voelen omdat hij zich bewust is van het feit dat hij zijn onafhankelijkheid en de controle over dingen aan het verliezen is.

Agressief of grof gedrag kan ook voortkomen uit een fysieke of mentale aandoening zoals pijn, hallucinaties, bijwerkingen van medicijnen, of dementie. Dergelijke omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een persoon die nooit gewelddadige neigingen heeft vertoond, agressief wordt.

Misbruik kan voortkomen uit ontkenning, wanneer iemand op leeftijd geconfronteerd wordt met een falende gezondheid. Depressie kan agressie veroorzaken. Minder remmingen kan ook een factor zijn, vooral bij mensen in een vroeg stadium van frontotemporale dementie en in latere stadia van de ziekte van Alzheimer.

Wat mantelzorgers kunnen doen in geval van misbruik
Als je erachter kunt komen wat de onderliggende oorzaak van het misbruik is, kun je er effectiever mee omgaan. In veel gevallen is het misbruik niet noodzakelijk opzettelijk.
De misbruiker is zich mogelijk niet eens volledig bewust van het feit dat zijn of haar gedrag ongepast en kwetsend is.

De Alzheimer’s Society geeft deze tips, als er sprake is van mantelzorger misbruik door een persoon met dementie.

Houd je eigen reactie onder controle door even een stap terug te doen en diep adem te halen. Probeer erachter te komen waarom de patiënt zo agressief is.

Probeer mogelijke angst, boosheid of spanning die jij voelt niet te laten blijken, aangezien de situatie daardoor kan escaleren.

Schreeuw niet en vermijd fysiek contact op dat moment, want dit kan door een persoon die al in een opgewonden staat is als een dreiging worden opgevat.

Houd oogcontact en praat rustig en kalm.

Richt je op de patiënt in plaats van op het gedrag. Probeer erachter te komen wat de oorzaak is van de agressieve reactie, zodat je een dergelijke situatie in de toekomst kan voorkomen.

De Alzheimer’s Society geeft ook dit advies: “om agressief gedrag te verminderen of voorkomen, moeten mantelzorgers de persoon zien als een individu, en uitvinden waarom dat individu zich op die manier gedraagt. Het is belangrijk om te zien wat er gebeurt vanuit het perspectief van de persoon met dementie, en op die manier een reden voor het gedrag te identificeren. De persoon met dementie probeert misschien iets over te brengen, en de uitdaging is om erachter te komen wat dat is en waarom. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing, en mantelzorgers zullen hun aanpak voor soortgelijke situaties elke keer moeten aanpassen.”

De gezonde benadering kiezen voor alle betrokkenen
Naarmate de mentale en fysieke gezondheid achteruitgaat, kan je naaste agressief gedrag gaan vertonen dat hartverscheurend is, maar tegelijkertijd ook erg moeilijk om mee om te gaan. De beste manier is om te proberen te begrijpen wat de oorzaak is van het gedrag, en die oorzaak, wanneer mogelijk, aan te pakken.

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top