skip to Main Content
Mariette Blogt Exclusief Vanuit Het Buitenland – Mantelzorg In De Wet

Mariette blogt exclusief vanuit het buitenland – Mantelzorg in de wet

TRENTON, New Jersey – Een wetsvoorstel, ondersteund door twee senators, is vandaag wettelijk vastgelegd. Deze wet zorgt ervoor dat er een speciaal onderzoeksteam wordt samengesteld die de ondersteunende diensten voor mantelzorgers gaat evalueren en aanbevelingen zal doen wat betreft manieren om die diensten te verbeteren en uit te breiden.

“In deze wet staat dat er bestudeerd gaat worden wat voor soort ondersteuning er nodig is voor onbetaalde mantelzorgers die voor ouderen, gehandicapten en geesteszieken zorgen. Naar aanleiding van de resultaten zal er een passend ondersteuningsplan worden ontworpen,” zegt senator Vitale. “Door een gebrek aan voldoende ondersteunende diensten, missen veel mantelzorgers werk of worden gedwongen hun baan op te zeggen om hun zorgtaken effectief uit te voeren. Deze barmhartige mensen die zoveel opgeven om voor anderen te zorgen verdienen alle steun die we ze kunnen geven. Dit is een manier om de helpers te helpen.”

Op dit moment zijn er in de staat New Jersey ongeveer 1.75 miljoen bewoners die op verschillende niveaus zorg verlenen en daar niet voor betaald worden. De diensten die door mantelzorgers worden geleverd hebben een jaarlijkse waarde van meer dan 13 miljard dollar, volgens AARP.

“De mantelzorg kan een zware emotionele en fysieke tol eisen, die gevolgen kan hebben voor de levens van de mantelzorgers, variërend van gezondheidsproblemen tot het verlies van inkomen en ziektekosten verzekeringen. Als we een beter idee hebben van wat mantelzorgers nodig hebben, kunnen we ze ondersteunen op gebieden die voor hen het belangrijkst zijn.”

De nieuwe wet stelt het speciale onderzoeksteam in staat om te bekijken welke diensten en services er al beschikbaar zijn voor mantelzorgers. Het daadwerkelijke aantal mantelzorgers zal geïnventariseerd worden, wat hun leeftijd en geografische locatie is en hoeveel tijd ze aan de zorg besteden. De nieuwe wet vereist ook dat het speciale onderzoeksteam informatie verzamelt over welke taken de mantelzorgers uitvoeren en hoe vaak, of het haalbaar is om taken te delegeren aan anderen of aan medisch personeel. Er zal gekeken worden naar de toereikendheid van trainingsprogramma’s, ondersteuning en respijtzorg, het gebruik van medisch verlof en andere onderwerpen die relevant zijn voor het onderzoeksteam. De wet machtigt het team om fondsen en andere gelden die beschikbaar worden gesteld te werven, ontvangen en te besteden.

De mantelzorg lijkt in deze Amerikaanse staat officieel en volledig erkend en ondersteund te (gaan) worden. Een goede ontwikkeling!

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Mariette Otten McGovern

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X