skip to Main Content
Mariette Blogt Exclusief Vanuit Het Buitenland – FTD: Omgaan Met Agressief Gedrag

Mariette blogt exclusief vanuit het buitenland – FTD: omgaan met agressief gedrag

Omdat veel mensen met FTD zich niet bewust zijn van hun ziekte, kunnen ze zich gefrustreerd voelen over beperkingen die ze niet begrijpen en oneerlijk vinden. Als gevolg daarvan kan de persoon soms uitvallen tegen hun verzorger of zich verzetten tegen zorg.

Acties die onder agressie vallen: schreeuwen, schelden, vloeken of schunnige opmerkingen maken. Het kan ook voorkomen dat de persoon fysiek agressief gedrag vertoont zoals slaan, duwen, bijten, knijpen, krabben of ongeremd seksueel gedrag laat zien.

Anticiperen en waar mogelijk voorkomen: vermijd overstimulatie zoals teveel lawaai, mensen of activiteit.
Wat je altijd moet vermijden is confrontatie. Dat kun je doen door niet te argumenteren en niet te proberen om de persoon de waarheid onder ogen te laten zien.

Probeer pijn in te schatten en behandel de pijn, zover dat mogelijk is.
Probeer een dagelijkse routine te behouden. Als er echt veranderingen aangebracht moeten worden, doe dat dan geleidelijk. Verstoringen van slaap en structuur kunnen bijdragen aan gedragsproblemen.
Je moet niets overhaasten, geen ruzie maken en de persoon niet aanraken zonder toestemming.
Erken de gevoelens van de persoon.

Zorg voor geïndividualiseerde activiteiten die gericht zijn op succes. Bevorder individuele activiteiten in plaats van groepsactiviteiten die de persoon kunnen overweldigen.
Bied constant aanmoediging. Spreek op een kalme manier en lach, want mensen met FTD begrijpen positieve emotionele uitdrukkingen beter dan negatieve.
Evalueer de voordelen en bijwerkingen van medicijnen (stemming en gedrag) voortdurend en nauwkeurig.

Houd er rekening mee dat fysieke onrust zonder agressie bij de persoon met FTD (zoals opgewonden ijsberen of schreeuwen) meestal duidt op een grotere kans op agressie naar een ander persoon.

Ingrijpen: doe het zelfverzekerd en met respect.
Blijf kalm, verlaag je stem (dit valt de persoon met FTD misschien niet op maar kan helpen om jezelf te kalmeren).
Ga niet met de persoon in discussie. Laat de persoon weten dat je zijn of haar emoties begrijpt

Zorg dat je altijd veilig bent. Geef de persoon ruimte (ongeveer anderhalve meter). Zorg dat je kunt ontsnappen, dat je uit de ruimte kunt komen waarin jullie je bevinden.

Ga aan de minst dominante kant van de andere persoon staan. Let op waar de armen en benen van de persoon zich bevinden en in welke staat deze zijn (ontspannen, gespannen, stil of in beweging enz.) Fysieke agressie kan zonder waarschuwing optreden. Let op een verandering in de gelaatsuitdrukking en lichaamshouding.

Als agressief gedrag optreedt, gebruik dan een kalme, sturende stem en losse zinnen om de persoon naar een andere ruimte in de buurt de leiden en probeer de aandacht af te wenden en op een positieve activiteit te richten.
Bel 1-1-2 als de agressie escaleert en er risico’s voor de persoon, jezelf of anderen ontstaan.

Bespreek problemen die de verzorgers mogelijk aandragen en herzie het zorgplan. Bespreek de dingen waar het personeel zich zorgen over maakt openlijk. Hun bezwaren kunnen bijvoorbeeld klinken als “hij is jonger en sterker en hij heeft vaak zo’n lege, enge blik op zijn gezicht.”

Kennis over de ziekte is essentieel. Praat met de verzorgers en zorg dat ze begrijpen dat het gedrag voortkomt uit het ziekteproces en niet persoonlijk is.
Laat hen weten er met deze ziekte veranderingen in persoonlijkheid kunnen optreden. Herinner de verzorgers eraan dat de persoon zelf niet beseft dat zijn gedrag is veranderd. Zijn of haar gezichtsuitdrukking kan leeg zijn of bedreigend overkomen. Vat het niet persoonlijk op.

Moedig verzorgers aan om open te zijn over wat ze zien en bemerken en waar ze zich zorgen over maken en wat ze nodig hebben.
Maak duidelijk dat er geen bedoeling is om iemand pijn of kwaad te doen, maar dat iemand met FTD niet in staat is tot normale reacties en gevoelens.
Bekijk wat mogelijke triggers zijn en probeer iedereen deze op een positieve manier te laten benaderen.

Ontwikkel een zorgplan samen met de familie, verzorgers en de arts. Bekijk dat plan regelmatig opnieuw en zorg voor een duidelijke communicatie met alle betrokkenen.

Als er agressief gedrag heeft plaatsgevonden, maak dan een afspraak met de arts of specialist om erachter te komen wat er gedaan kan worden om mogelijke escalatie in de toekomst te voorkomen.

Avatar

Mariette Otten McGovern

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X