Mantelzorgers voelen zich nog steeds overbelast

Ondanks de versoepelingen in Nederland is het coronavirus niet weg. Mantelzorgers hebben nog steeds te maken met de gevolgen van het virus. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder bellers van onze hulplijnen tijdens de afgelopen zomermaanden. Wat blijkt? Mantelzorgers voelen zich nog steeds overbelast door het coronavirus.

Mantelzorgers maken zich iets minder zorgen dan in april, toen Nederland nog volledig in lockdown zat. Toch zijn de zorgen nog steeds niet voorbij. Het gaat daarbij vooral om de gezondheid van hun naaste. 70% van de ondervraagden geeft aan dat hun dierbare achteruit is gegaan. Als eerste reden geven zij aan dat dit te maken heeft met het feit dat professionele zorg en ondersteuning veelal werd uitgesteld.

Ook stelden wij een vraag over zorgen maken of ‘piekeren’ in de huidige situatie. Mantelzorgers maken zich het meest zorgen over het feit dat zij of hun dierbare besmet raken door het coronavirus. Als tweede werd de opgelegde social-distancing genoemd. Veel minder tot geen bezoek. Het sociale leven was al niet optimaal, maar blijkt in veel gevallen nu bijna niet mogelijk te zijn. Toch isoleren veel mantelzorgers zichzelf uit angst voor nieuwe besmettingen en zijn ze bang voor nieuwe volledige sluitingen van instellingen.

Daarnaast blijft de eigen lichamelijke gezondheid een belangrijke zorg. Veel mantelzorgers voelen zich totaal overbelast, na de twee maanden van de lockdown en het vele zorgen dat zij deden omdat reguliere zorg in die periode minder of zelfs helemaal niet kwam. Opmerkelijk was dat er door verschillende bellers werd aangegeven dat de dagbesteding en de thuiszorg nog niet of onvolledig op gang zijn gekomen. Hun grootste angst is dat zij omvallen en dat er niemand is die voor hun dierbare kan zorgen.

Vooral mantelzorgers van een naaste met een verstandelijke beperking en een vorm van dementie ervaren een zware belasting. De meeste mantelzorgers geven desondanks aan geen hulp nodig te hebben of te willen. Vraagverlegenheid speelt hierbij soms een rol. Ruim een derde geeft aan het moeilijk te vinden om hulp te vragen. Het liefst willen zij weer continuïteit in de zorg.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aanbieden van extra diensten zoals onze hulplijnen, de chatfunctie en extra informatie over Corona & mantelzorg via onze website en de social-mediakanalen als zinvol wordt ervaren. 96% van de ondervraagde mantelzorgers heeft daarvan de afgelopen maanden veelvuldig gebruik gemaakt en geeft aan hier in de toekomst nog steeds behoefte aan te hebben.

2134 mantelzorgers hebben meegedaan aan ons telefonische onderzoek.

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top