Mantelzorger wel vaker gezien, maar niet gehoord

Volgens Mezzo zit er een stijgende lijn in het aantal mantelzorgers dat contact heeft gehad met de gemeente. Uit hun Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 49% van de mantelzorgers in contact is geweest met de gemeente. In oktober 2014 was dit nog 37% en in maart 2015 38%. Mezzo is blij met deze groei van 1 procent maar moet helaas ook constateren dat meer dan de helft (51%) van de mantelzorgers nog altijd niet in beeld is bij gemeenten. De cijfers sluiten mooi aan bij het thema ‘Laat je zien’ van de Dag van de Mantelzorg, die morgen plaats vindt.

infographic

Maar bij het goede nieuws dat mantelzorgers en gemeenten elkaar beter weten te vinden, moet de kanttekening worden gemaakt dat mantelzorgers nog lang niet altijd worden betrokken en gehoord. Uit een selectie van 112 mantelzorgers blijkt dat bijna de helft helemaal niet is uitgenodigd voor het zogenaamde keukentafelgesprek waarin de zorg voor de zorgvrager én de ondersteuning aan de mantelzorger wordt besproken. Terwijl in de wet juist is vastgelegd dat mantelzorgers welkom zijn bij dit belangrijke gesprek. Immers, van hen wordt verwacht dat zij meer voor een ander gaan zorgen.

Meer zelf zorgen leidt tot hogere belasting

Dàt mantelzorgers een grotere rol krijgen in de zorg voor een ander, blijkt ook uit de peiling. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat zij zelf meer zorg zijn gaan geven. Helaas geeft een derde daarbij aan dat er geen rekening is gehouden met de wensen en de behoeften van de mantelzorger. Dit kan de reden zijn dat de helft van de ondervraagden zich hierdoor (veel) meer belast voelt en dat die hogere belasting voor ruim 60% tot problemen leidt.

En waar bent u mee geholpen?

Volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo is het echte winst dat de mantelzorger meer in het vizier komt bij gemeenten. De volgende stap is dat er niet over de mantelzorger wordt gesproken, maar met. Bijvoorbeeld door tijdens het keukentafelgesprek aan de mantelzorger te vragen: ‘En waar bent u mee geholpen’.Zij is er van overtuigd dat wanneer dat gesprek open wordt gevoerd én er rekening wordt gehouden met de mantelzorger, de belasting die de mantelzorger ervaart zal dalen en het vertrouwen in de zorg weer zal stijgen.’
Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat het aantal mantelzorgers dat zich zorgen maakt over de veranderingen in de zorg, nog steeds onveranderd hoog is (bijna 60%). bron: Mezzo.nl

Ik ben echt reuze benieuwd hoe de campagne ‘Laat je zien’ die Mezzo de afgelopen weken heeft gehouden is verlopen. Hebben zich werkelijk heel veel mantelzorgers aangemeld bij de statafels die Mezzo had opgesteld in de centrale hal van een aantal  ziekenhuizen? En zou het echt winst zijn om je aan te melden, als het aankomt op het keukentafel gesprek? Ik heb zo mijn twijfels als ik alle verhalen van mantelzorgers, die wel bij hun gemeenten in zicht zijn, moet geloven. Bij veel van hen zijn die gesprekken namelijk helemaal niet zo soepel verlopen. Al wat ze er aan overhielden was een bak met ergenis.

Dit onderwerp wordt de komende tijd vast nog wel vervolgd…

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top