Mantelzorger is geen functie

Het woord mantelzorger is ooit bedacht om te laten zien dat iemand belangeloos, liefdevol zorgt voor iemand uit zijn/haar sociale omgeving. Eigenlijk een soort functieomschrijving binnen onze maatschappij. Zo kent iedereen ook de tandarts, de directeur, de politieagent enz. Ook allemaal functienamen waarbij we gelijk een beeld hebben.

Maar het fundamentele verschil is, dat mantelzorger geen functie is waarop je hebt gesolliciteerd.

Het is geen baan met vakantiegeld, vrije dagen of een personeelsvereniging. Je hebt wel verantwoordelijkheden, maar geen bevoegdheden of rechten uit een CAO. Je hebt er niet voor geleerd, het kwam ineens op je pad.

Ook is de titelnaam ‘mantelzorger’ redelijk abstract en voelt het toch afstandelijk aan. Het geeft wel een beeld van de inzet en taken, maar het gaat voorbij aan de menselijke relatie. Want deze menselijke relatie is namelijk de ruggengraat en kern van het liefdevol zorgen. En daar doet deze titel toch wel wat afbreuk aan.

Want hoe anders klinkt dit bv.?

Mantelzorger voor mijn kind of ik ben een zorgmoeder

Mantelzorger voor mijn moeder of ik ben een zorgdochter

We merken dat het woord ‘mantelzorger’ inmiddels ook aversie oproept. Toch is het niet makkelijk om een alternatief te vinden die recht doet aan de inzet voor dierbaren en die duidelijk genoeg is voor de omgeving. Hebben jullie suggesties?

 

 

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top