Mantelzorgelijk Manifest – Deel 8 van 8 – Waar staan wij voor?

Het Mantelzorgelijk Manifest eindigt met een uitleg over Mantelzorgelijk. Over wie we zijn, wat we doen en wat we belangrijk vinden. Het is de hoogste tijd dat Mantelzorgelijk gezien wordt als dé beweging en partner om veranderingen rond mantelzorg vorm te geven.

Mantelzorgelijk – waar staan wij voor?

 Mantelzorgelijk is een onafhankelijke stichting – zonder winstoogmerk. We hebben een grote achterban en bieden hét grootste online platform voor en door mantelzorgers. We zijn lotgenoten, deelgenoten en bondgenoten en hebben daarmee een belangrijke stem in het vormgeven van de rol, positie en belangen van mantelzorgers.

Wij willen dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Stichting Mantelzorgelijk vindt dat een gelijkwaardige rol en positie van mantelzorgers in Nederland noodzakelijk is. Vanuit ervaringsdeskundigheid komen wij op voor de belangen van mantelzorgers bij alle betrokken partijen.

Wij zien onszelf als partner voor alle mensen en organisaties die bijdragen aan het vormgeven en verbeteren van beleid, het zorgproces en vraagstukken rond het mantelzorgen. Mantelzorgelijk behartigt daarmee de belangen van mantelzorgers bij beleidsvorming en beleidsveranderingen van alle elementen rond mantelzorg. Denk hierbij ook aan nieuwe bezuinigingen of nieuw bedachte oplossingen (bv. EHealth) die een direct effect hebben op mantelzorgers en zorgvragers.

Mantelzorgelijk heeft al veel zaken ontwikkeld, zoals een website vol informatie en ervaringsverhalen, en biedt een platform voor 24/7 online lotgenotencontact. Wij kunnen overheid, gemeenten, instanties, werkgevers en zorgorganisaties ondersteunen bij het vormgeven van (mantelzorg)beleid en het inzetten van de juiste mantelzorgondersteuning.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top