Mantelzorgelijk Manifest – Deel 7 van 8 – Partnerschap met mantelzorgers

Het goed kunnen samenwerken met anderen is voor een mantelzorger van groot belang. Toch is een volwaardige samenwerking niet vanzelfsprekend en te vaak wordt de mantelzorger niet gezien als een volwaardig gesprekspartner. Dit moet echt veranderen.

Partnerschap

 Elke mantelzorger is ervaringsdeskundig en kent de zorgvrager als geen ander. Desondanks worden mantelzorgers niet als gelijkwaardige gesprekspartner gezien, waardoor er vaker over dan met mantelzorgers gesproken wordt. Beslissingen over de zorg hebben impact op het leven van de zorgvrager en de mantelzorger. Pas als mantelzorgers gezien worden als gelijkwaardige gesprekspartners, versterken formele en informele zorg elkaar. Hieruit ontstaat ruimte voor het ontstaan van netwerken van zorgverleners en voor nieuwe zorgconcepten. Dit vraagt om:

  • Zeggenschap en gelijkwaardige inbreng van de mantelzorger bij gesprekken over de inrichting van zorg (thuis en in zorginstellingen), de toekomst, het leven en het sterven van de zorgvrager
  • Een formele stem voor mantelzorgers bij beleidsvorming in de Raad van Bestuur, het toezichthoudend orgaan of de cliëntenraad van zorgorganisaties.
  • Een nieuw inspraakorgaan zoals Mantelzorgelijk, waar mantelzorgers een formele stem hebben bij het vormen van overheidsbeleid rondom zorg en mantelzorg
  • Het borgen van mantelzorg in een politieke portefeuille van het kabinet door bv. een minister van mantelzorg.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top