Mantelzorgelijk Manifest – Deel 6 van 8 – Maatschappelijke positie van mantelzorgers

Het maatschappelijke beeld over de mantelzorgers is dat ze uit liefde zorgen en dat ze hun dierbaren toch niet in de steek laten. Naast de voldoening die het geeft om liefdevol voor een naaste te zorgen, is het noodzakelijk om grenzen te stellen aan de hoge maatschappelijke verwachtingen.

Positioneer mantelzorgers

 De inzet van mantelzorgers wordt steeds vaker gezien als dé oplossing voor de problemen en tekorten in de zorg. Er wordt vol lof gesproken over de mantelzorger, maar in de praktijk bezwijken velen onder mentale en financiële druk. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat mantelzorgers een waarde van 22 miljard euro per jaar vertegenwoordigen. Vijf miljoen mantelzorgers besteden per jaar 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit kom overeen met 850.000 fulltime arbeidsjaren. Mantelzorgelijk pleit daarom voor een duidelijke positionering van mantelzorg op juridisch, economisch en maatschappelijk vlak.

 Maatschappelijke positie

Het beeld dat van de mantelzorger wordt geschetst, is dat van de liefdevolle zoon of (meestal) dochter die vrijwillig zorgt voor de oudere generatie. Mantelzorg is echter net zo divers als onze samenleving is. De druk om niet alleen te gaan mantelzorgen, maar ook om steeds meer zorgtaken op te pakken, wordt uit alle hoeken opgevoerd. Mantelzorg dreigt hierdoor steeds minder een vrijwillige keuze te worden. De algemene gedachte is immers dat een mantelzorger zijn of haar dierbare niet in de steek laat en daarom al die extra taken er wel bij zal gaan doen. Niet iedereen wil of kan echter voor een ander zorgen. Daarnaast kan een verstoorde relatie leiden tot ontsporing van mantelzorg. Het versterken van de maatschappelijke positie van mantelzorgers betekent dat:

  • De term ‘gebruikelijke zorg’ opnieuw afgebakend en helder omschreven wordt. Mantelzorgelijk is bereid haar achterban in te zetten voor het voeren van een brede maatschappelijke discussie die kan bijdragen aan een hernieuwde definitie van het begrip.

 

  • Mantelzorg nooit afgedwongen of verplicht kan worden. Het geven van mantelzorg blijft altijd vrijwillig en is een persoonlijke keuze.

 

  • Het effect van mantelzorg integraal bekeken wordt en afstemming plaatsvindt binnen de verschillende departementen van de overheid. Nu moeten we van het ministerie van VWS meer onbetaald gaan zorgen én van het ministerie van SZW meer betaald gaan werken.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top