Mantelzorgelijk Manifest – Deel 5 van 8 – Economische positie van mantelzorgers

Het verbeteren van de economische positie van de mantelzorger staat in dit deel centraal. Veel mantelzorgers ervaren negatieve financiële gevolgen door het mantelzorgen. Ze kampen met inkomensverlies of worden geconfronteerd met een mantelzorgstraf.

Positioneer mantelzorgers

De inzet van mantelzorgers wordt steeds vaker gezien als dé oplossing voor de problemen en tekorten in de zorg. Er wordt vol lof gesproken over de mantelzorger, maar in de praktijk bezwijken velen onder mentale en financiële druk. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat mantelzorgers een waarde van 22 miljard euro per jaar vertegenwoordigen. Vijf miljoen mantelzorgers besteden per jaar 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit kom overeen met 850.000 fulltime arbeidsjaren. Mantelzorgelijk pleit daarom voor een duidelijke positionering van mantelzorg op juridisch, economisch en maatschappelijk vlak.

Economische positie

Veel mantelzorgers kampen met inkomensverlies. Een PGB is, als dit al wordt toegekend, vaak niet toereikend. Andere mantelzorgers leveren inkomen in door minder te gaan werken of te stoppen met werken om het mantelzorgen vol te kunnen houden, of zij worden ontslagen vanwege hun mantelzorgtaken. Daarnaast wordt de mantelzorger financieel gestraft door regelingen als de kostendelersnorm. Om mantelzorgers in staat te stellen nog meer taken van de formele zorgverleners over te nemen, moet hun economische positie worden versterkt. Mantelzorgelijk draagt daartoe de volgende maatregelen aan:

 

  • Alle mantelzorgers die een overeenkomst hebben vanuit een PGB worden voor de wet gezien als werknemers wat hen recht geeft op de daarbij horende sociale wet- en regelgeving, zoals het recht op loondoorbetaling bij ziekte en het recht op WW bij het wegvallen van het PGB.

 

  • Mantelzorgers krijgen in alle zorgsituaties het wettelijk recht om een PGB-overeenkomst voor maximaal 40 uur per week aan te gaan tegen een eerlijk, reëel, jaarlijks geïndexeerd, uurtarief, zodat mantelzorgers economisch onafhankelijk zijn en in hun eigen pensioenopbouw kunnen voorzien.

 

  • Schrap de mantelzorgstraf op uitkeringen wanneer er sprake is van een afhankelijke zorgsituatie en samenwonen.

 

  • Pas het uitgangspunt aan waarbij het inkomen uit een PGB (verleend zorggeld) van een partner meegeteld wordt bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage van de zorgvrager.

 

  • Voor geïndiceerde zorg wordt voor formele en informele zorg eenzelfde uurtarief gehanteerd. Als de mantelzorger handelingen uitvoert als plaatsvervanger van de formele zorgverlener is het immers niet meer dan billijk dat aan hem of haar voor deze uren een gelijke beloning wordt toegekend. We willen wel dat de aansprakelijkheid voor de uitvoering van deze handelingen daarbij niet bij de mantelzorger wordt gelegd en gaan graag de dialoog aan over hoe deze aansprakelijkheid kan worden afgedekt.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top