Mantelzorgelijk Manifest – Deel 4 van 8 – Juridische Positie van Mantelzorgers

Mantelzorgers krijgen steeds meer taken en plichten, maar ze hebben geen enkele positie. In dit deel van de serie beschrijven we de randvoorwaarden voor wat betreft de juridische positie van mantelzorgers. In de volgende delen zullen de economische en maatschappelijk positie aan bod komen.

Positioneer mantelzorgers

De inzet van mantelzorgers wordt steeds vaker gezien als dé oplossing voor de problemen en tekorten in de zorg. Er wordt vol lof gesproken over de mantelzorger, maar in de praktijk bezwijken velen onder mentale en financiële druk. Onbegrijpelijk als je bedenkt dat mantelzorgers een waarde van 22 miljard euro per jaar vertegenwoordigen. Vijf miljoen mantelzorgers besteden per jaar 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit kom overeen met 850.000 fulltime arbeidsjaren. Mantelzorgelijk pleit daarom voor een duidelijke positionering van mantelzorg op juridisch, economisch en maatschappelijk vlak.

  1. Juridische positie

Mantelzorgers hebben geen enkele juridische positie in de zorg voor hun dierbaren. Mantelzorgers krijgen steeds meer taken en plichten, maar hebben geen rechten en worden juridisch niet beschermd. Wij willen dat de volgende maatregelen genomen worden om de juridische positie van mantelzorgers te versterken:

  • Mantelzorgers krijgen, net als zorgprofessionals, in de verschillende zorgwetten een juridische positie waarin hun zeggenschap en aansprakelijkheid wordt geborgd.
  • Zet de gemeentelijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor mantelzorgers om in één collectieve, landelijk geldende, aansprakelijkheidsverzekering voor alle mantelzorgers.
  • Een inwonende mantelzorger is automatisch medehuurder van de gehuurde woning. Als dit vanwege de aard en bestemming van de gehuurde woning niet mogelijk is, dan heeft de mantelzorger bij overlijden of uithuisplaatsing recht op passende vervangende woonruimte.
  • Bij curatele, mentorschap en bewindvoering krijgt de mantelzorger een positie gelijkwaardig aan die van een ingehuurde betaalde professional.
  • Mantelzorgers krijgen het recht om de zorgvrager in een steeds verder digitaliserende wereld te ondersteunen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen, apps en websites of dit namens de zorgvrager te doen. Digitale ontwikkelaars hebben de plicht om niet alleen de cliënt, maar ook hun mantelzorgers in acht te nemen.
  • Uitwisselen van persoonlijke gegevens in digitale communicatie met overheid en zorgverleners zal enkel plaatsvinden in een beveiligde omgeving waartoe alleen daartoe gemachtigde medewerkers toegang hebben.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top