Mantelzorgelijk Manifest – Deel 2 van 8 – De inleiding

In het eerste deel van deze serie hebben we de aanleiding voor het schrijven van het Mantelzorgelijk Manifest toegelicht. In dit deel de complete inleiding vanuit het Mantelzorgelijk Manifest.

Mantelzorgers staan op!

 De mensenrechten van mantelzorgers worden dag in dag uit met voeten getreden.

Mantelzorgelijk bundelt daarom de krachten en komt op voor hun belangen.

 

Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat mantelzorgondersteuning geen gunst is, maar een basis heeft in de rechten van de mens. Als de zorg zo veel vraagt dat iemand minder uren moet gaan werken, komt het recht op arbeid in het geding. Als iemand uitgeput raakt door langdurige belasting, kan dat het recht op gezondheid raken. En als iemand minder tijd heeft voor een sociaal- en gezinsleven, kan het recht op respect voor het privéleven in het gedrang komen.

Gelijkwaardigheid, gelijkheid en bestaanszekerheid zijn de basis van onze beschaving. Naast het recht op informatie heeft een mantelzorger ook recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Iedereen heeft recht op voorzieningen in geval van werkloosheid en ziekte, behalve de mantelzorger. Ook de jonge mantelzorger met het recht op onderwijs loopt door mantelzorgtaken een achterstand op ten opzichte van leeftijdsgenoten.

De belangen van mantelzorgers worden onvoldoende vertegenwoordigd en hun stem wordt niet gehoord. Daar willen wij met onze mantelzorgbeweging Mantelzorgelijk een eind aan maken. Naar schatting is 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger (5,5 miljoen mensen) en 10% daarvan is zwaar overbelast. 25% van de werknemers lukt het om betaald werk met onbetaalde en vaak intensieve mantelzorg te combineren. Menig mantelzorger is inmiddels een schaduwpatiënt achter de zorgvrager geworden.

De druk om te mantelzorgen neemt toe nu mantelzorgers steeds vaker worden aangewezen als dé oplossing voor de vele problemen in de zorg in Nederland. Vergrijzing, bezuinigingen, tekort aan zorgmedewerkers en een beperking van de instellingsplekken, de mantelzorger mag het oplossen. De ooit zo liefdevol gegeven vrijwillige inzet voor het welzijn van een dierbare dreigt te vervallen in een opgelegde verplichting om niet alleen meer te zorgen maar ook meer en meer medische handelingen te verrichten.

Een groot deel van de huidige problemen in de zorg is veroorzaakt door overheidsbeleid. Zo is het personeelstekort in de zorg vooral te wijten aan slechte arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers, de doorgeslagen registratiedrift (30% van de zorgtijd) en het niet meer mogen inzetten van niveau-2 medewerkers. Overheidsplannen zorgden voor de sluiting van verzorgingshuizen en een beperking van instellingsplaatsen, wat in veel gevallen de thuissituatie van zorgvragers onhoudbaar maakt. Daarnaast zien we dat er meer geld wordt uitgegeven AAN de zorg (besturen en adviseren) dan IN de zorg (handen aan het bed).

Wij roepen dan ook op om dit tij te keren. De oplossing ligt niet bij de mantelzorgers, maar bij het wegnemen van de oorzaak. Zorg dat het werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt, realiseer op korte termijn woonvormen en opvang waar onze dierbaren kwalitatief goede zorg en ondersteuning krijgen, geef de mantelzorger financiële ondersteuning, creëer een sociaal vangnet, en maak een breed herstelplan voor het zorgsysteem. Wantrouwen, bureaucratie en bezuinigingen in de zorg gaan over geld, niet over mensen.

We realiseren ons dat er vanwege de vergrijzing meer gevraagd zal worden van het sociale netwerk. Wij wijzen mantelzorg niet af, maar willen wel dat mantelzorgers beschermd worden tegen de disbalans tussen betaald werk, eigen leven en mantelzorg. Hier zijn goede randvoorwaarden voor nodig. Wij hebben daar drie thema’s voor benoemd:

Faciliteren, Positioneren en Partnerschap.

In de volgende afleveringen worden deze thema’s verder benoemd en uitgewerkt.

Alle mensen achter Mantelzorgelijk zijn ervaren mantelzorgers en mantelzorgveteranen die hun tijd en energie doneren om de wereld van (toekomstige) mantelzorgers beter te maken. We vinden dat het echt anders kan en anders moet. Dus sluit je aan bij onze beweging door vriend te worden. Samen laten we Mantelzorgelijk groeien, kaarten we belangrijke mantelzorgthema’s aan en geven we alle mantelzorgers in Nederland een stem!

Volledig Manifest in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl

Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl

Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtag: #mantelzorgelijk  #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top