skip to Main Content

Mantelzorgelijk Favorieten Top 10: dit is nummer vier!

top 10 4Mantelzorg-Toppers, zo hadden we deze rubriek ook kunnen noemen. Samen met onze gastbloggers hebben we de afgelopen maanden een enorme berg artikelen geschreven. Persoonlijke verhalen, kennisblogs, maar ook nieuwsberichten. Dit artikel, over een honderdjarige dame die tussen de wal en het schip van de nieuwe zorgwet raakte, hebben jullie bijzonder vaak gelezen.

Ze had een indicatie voor terminale thuiszorg, schrijft dagblad De Twentsche Courant Tubantia. Maar ze ging niet dood. En dat is een probleem in ons nieuwe zorgstelsel. Lees het schrijnende verhaal van mevrouw Van der Wal, geschreven door Angelique Kunst.

Het klinkt hard, maar het probleem van mevrouw Van der Wal is dat ze niet dood ging. Na het overlijden van haar man, 26 december 2013, ging het zo slecht met haar dat de huisarts dacht dat ze zelf ook niet lang meer zou leven. Ze kreeg daarom een AWBZ-indicatie voor terminale zorg en 24 uur per dag hulp en toezicht.

image-4919675Dat had ze volgens haar dochter Pia ook hard nodig: „Mijn moeder kan niet zelfstandig naar de wc, ze eet en drinkt niet uit zichzelf, ze kan zich niet wassen, ze krijgt paniekaanvallen als er niemand in de buurt is en ze kan niet zelfstandig uit bed komen. Ze heeft dus voortdurend hulp en toezicht nodig. Via de AWBZ was ze geïndiceerd voor 70 uur per week. BTK wist het binnen dat budget zo te regelen dat er feitelijk 24 uur per dag naar haar omgekeken werd.”

Maar de eeuweling bleek sterker dan gedacht. Ze ging niet dood. De huisarts stelde dit voorjaar vast dat de indicatie ‘terminaal’ niet meer van toepassing was. En daarmee begonnen de problemen. Want met de nieuwe indicatie wordt ook de nieuwe regelgeving in de zorg op haar van toepassing. En die versnippert haar zorg over verschillende instanties. BTK mag alleen nog een paar uurtjes per dag verpleging en verzorging leveren en liet eind april weten dat ze met ingang van 13 mei nog maar vier uur per dag zouden komen. En vanaf augustus nog maar drie uur per dag.

Volgens woordvoerder Alex Kuiper van BTK kán de thuiszorgorganisatie niet anders dan het aantal uren korten. „Het is pijnlijk, maar mevrouw Van der Wal is niet de enige die dit overkomt. Wij hebben regelmatig te maken met mensen die tussen wal en schip vallen. Onze medewerksters hebben daar grote moeite mee, die willen graag gewoon voor hun vertrouwde cliënten blijven zorgen. Maar de wetgever zegt dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor een deel van de zorg die we altijd geleverd hebben, die valt nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is simpel: wij krijgen die uren niet meer vergoed. En hoe graag we zouden willen, we kunnen dat dus niet meer doen, anders gaan we failliet. Mevrouw moet bij de gemeente een aanvraag indienen voor de WMO. Ik ben ervan overtuigd dat die wordt toegekend, want ze heeft dat toezicht gewoon nodig.”

Dat ze in elk geval voor een deel van de zorg bij de gemeente moet zijn is Pia van der Wal inmiddels ook duidelijk geworden. Maar daar doet zich wel een nieuw probleem voor. Die aanvraag had moeten worden ingediend twee maanden voor de einddatum van de AWBZ-indicatie. En dat is vervelend, want de einddatum zou de dag van overlijden zijn. Maar mevrouw is niet dood en dus is er geen einddatum.

„Dit is wel een interessante casus”, stelt een medewerker van het zorgloket van de gemeente. En dan blijkt ook nog dat Hengelo niet het hele deel van de verzorging kan invullen. Communicatiemedewerkster Nicole Hoogeveen: „Het deel van het nachtelijke toezicht valt niet onder de WMO, daarvoor moet een aanvraag WLZ worden ingediend bij het CIZ.”

Alex Kuiper van BTK vat het probleem nog maar eens samen: „We hadden onlangs staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid op bezoek. Die ziet ook wel dat dit zo niet goed gaat. Maar tussen hem en BTK zitten nog heel veel lagen organisatie die praktische oplossingen in de weg staan.”

Bron: Dagblad Tubantia, artikel geschreven door Angelique Kunst

Avatar

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X