Mantelzorg voor huisgenoten is in Alkmaar geen mantelzorg meer!

Als je mantelzorgers anders noemt, hoeft de gemeente ze niet meer te ondersteunen vanuit de WMO en kost het minder. Dat trucje lijkt in Alkmaar toegepast te gaan worden, las ik in een artikel in het Noord Hollands Dagblad. Mantelzorg thuis telt voor de gemeente Alkmaar dan simpelweg niet meer. Mantelzorg voor huisgenoten is in Alkmaar geen mantelzorg meer!

Say what??? Dit geloof je niet, hè?! Maar het staat zo echt in het artikel!

Als je in Alkmaar woont en al jaren intensief zorgt voor een partner, kind of inwonende ouder ben je binnenkort gewoon geen mantelzorger meer. Althans zo staat het in ‘nadere beleidsregels’ , die de Gemeente Alkmaar heeft opgesteld voor de uitvoering van de WMO. In die nieuwe regels wordt ineens onderscheid gemaakt tussen hulp aan huisgenoten en hulp aan iemand op een ander adres.

Dus wie in deze gemeente nu een partner, kind of inwonende ouder ondersteunt denkt wellicht dat hij of zij mantelzorg geeft, maar de gemeente Alkmaar noemt dat voortaan ’gebruikelijke hulp’. Dat is hulp die naar ‘algemeen aanvaarde opvattingen’ in redelijkheid mag worden verwacht van huisgenoten. Het lijkt op hetgeen afgelopen 6 maanden ook alle zorgouders met een PGB gebeurde. Schandalig, niet?

Hoe dat er in de praktijk gaat uitzien? Je bent dus straks alleen nog mantelzorger als je vader of moeder ergens anders woont en je bijna elke dag voor hulp naar hen toe rijdt. Maar als je zou besluiten om je ouder in huis te nemen, of om een mantelzorgwoning in je tuin te zetten, dan stopt het: dan is het ineens gebruikelijke hulp. Of als een gezin besluit om hun zorgintensieve kind zo lang mogelijk thuis te laten wonen, dan vindt de gemeente dat ’gebruikelijke zorg’, voor de ouders en zelfs voor de brusjes in het gezin.

Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt!!

Hoe komt zo’n gemeente er nou bij dat zorg thuis minder zwaar is dan zorg bij de zorgvrager thuis? Wie bepaald wat gebruikelijke- en wat niet gebruikelijke zorg is? Een ambtenaar van het WMO-loket? Raadsleden of misschien de wethouder? En mag dit juridisch zo maar?

Bij wet is vastgelegd dat de gemeente als taak heeft jou als mantelzorger te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg. De gemeente betaalt dan iemand die de zorg even overneemt zodat de mantelzorger op adem kan komen. Maar er speelt helaas veel meer. Het Alkmaarse college heeft namelijk tot deze ’beheersmaatregelen’  besloten omdat ze veel te weinig geld krijgt vanuit het Rijk om alle WMO-verzoeken te kunnen honoreren.

Alkmaar is trouwens niet de enige gemeente die met geldtekorten voor de WMO kampt. De raad van Zoetermeer is voortrekker van een protestmotie, die naar alle Nederlandse gemeenten is gestuurd. Hierin stellen ze de eis dat als het Rijk niet met meer geld voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg over de brug komt, de Vereniging van Nederlandse (VNG) gemeenten de samenwerking met het Rijk moet opzeggen. Afwachten is of alle gemeenten deze protestmotie zullen steunen.

Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Wordt vervolgd!

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top