skip to Main Content
Mantelzorg, Laagdrempelig En Dichtbij!

Mantelzorg, laagdrempelig en dichtbij!

Hallo, mijn naam is Paula Bierma, sinds een aantal jaar volg ik Mantelzorgelijk, wat een herkenning en wat een fijne plek om uit te wisselen en info op te halen! Sinds 2011 mag ik me bezighouden met mantelzorgondersteuning in de gemeente Steenwijkerland. Mantelzorg is een beleidsterm voor mensen die zorgen voor bijvoorbeeld partner, kind, ouder, vriend of buur. Zorg die iemand die gezond is, niet nodig zou zijn. En die zorg kan bestaan uit allerlei zaken. Natuurlijk een stuk persoonlijke zorg, elkaar helpen met wassen, kleden enzovoorts. Maar daarnaast ook regelzaken, huishoudelijke klussen, mee naar artsenbezoeken enzovoorts.
Formeel is het zo dat als je langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per week zorg hebt voor een naaste, dat je dan mantelzorger bent. Die norm wordt doorgaans gehanteerd. Mantelzorg is een term die je steeds meer hoort terwijl het daarnaast zo is dat veel mantelzorgers zich niet in de term herkennen. Zo ook bij mij. De zorg die er inmiddels al de nodige jaren is binnen mijn gezin, maakte dat er op enig moment een mantelzorgcompliment mocht worden uitgedeeld. Toen viel de term mantelzorg voor het eerst. Een paar jaar daarna ben ik begonnen als coördinator van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. We hebben een netwerk van ruim 80 organisaties, welke allemaal (direct of indirect) met mantelzorg te maken hebben. Samen doen we ons best de mantelzorgers in Steenwijkerland ‘in de benen’ te houden.
Ik ben hiervoor gevraagd, om vanuit een stuk ervaringsdeskundigheid meer te kunnen betekenen voor mantelzorgers. Informatie delen, lotgenotencontact en bewustzijn bij mantelzorgers zelf, zorgprofessionals en ook bijvoorbeeld de politiek. Er wordt gezegd dat 80% van alle zorg in ons land door mantelzorgers wordt gedaan. En doorgaans gaat dit prima, maar er zijn altijd periodes/momenten dat ineens situaties veranderen en dan is het fijn om een beetje wegwijs te zijn in de (on)mogelijkheden in zorgland. Iemand die meedenkt, praktisch en emotioneel. Want mantelzorg brengt soms veel emoties mee.
Overdag is er mijn werk, in de avonduren ben ik thuis. Ik ben blij met het fenomeen internet, digitaal kletsen wil ook prima! Ik heb een fijne baan, als buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop, nog steeds voor een groot deel voor de mantelzorgers in onze gemeente, wat balans geeft met de thuissituatie, mijn werk is ook mijn respijtzorg. Wat ik met dit verhaal graag wil bereiken is bewustzijn, bij mantelzorgers en ook de patiënt en hulpverlener.
Want het is soms best ingewikkeld om naast bijvoorbeeld een zieke je weg te vinden als mantelzorger. De een is ziek, maar samen heb je er ‘last’ van.
Een stukje begrip van de omgeving, op je werk, het sociale leven. dat kan zoveel betekenen.
Maar ook is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van wet en regels rond werk en mantelzorg.
En bijvoorbeeld respijtzorg, ook een term waar niet iedereen mee bekend is.
* Hoe zit het ook alweer met een persoonsgebonden budget.
* Voor welke zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd en hoe zit het met het eigen risico.
* Wat valt nu onder de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en wat onder de wlz (wet langdurige zorg).
* Lotgenotencontact kan ook digitaal, bijvoorbeeld via besloten fora op facebook. Ook voor mantelzorgers, meedenken met elkaar helpt.
*En gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, wat is dat en voor wie?
De gemeente is verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning sinds de transitie in de zorg per 1-1-2015. Iedere gemeente doet dat op eigen wijze. Hoe ziet dat er in jouw gemeente uit? Weet je überhaupt dat je voor info en ondersteuning rond mantelzorg bij de gemeente terecht kan? In Steenwijkerland hebben we de boel aardig op de rit, zo hoor ik vaak van mantelzorgers, dat is fijn om te horen en ik vertel graag hoe we dat in Steenwijkerland doen, om zo elkaar te inspireren en te versterken!

Paula Bierma

Paula Bierma

Is buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop vanuit die functie coördinator van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, een netwerk met ruim 80 organisaties. Dé plek van waaruit in Steenwijkerland mantelzorgers op alle mogelijke manieren worden ondersteund. Motto: Waar zorg is, is mantelzorg! Daarnaast mantelzorger in eigen gezin.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X