Mantelzorg is geen sluitpost! #persbericht

Vandaag kwam via Mantelzorgnl naar buiten dat de waardering voor mantelzorgers in 78 gemeenten onvindbaar of zelfs afgeschaft is. Stichting Mantelzorgelijk pleit er in het Mantelzorg Manifest voor dat gemeenten een minimale ‘blijk van waardering’ voor alle mantelzorgers moeten garanderen.

Als reactie op het nieuws van vandaag besloten wij om vanmiddag met een persbericht naar buiten te treden:

MANTELZORG IS GEEN SLUITPOST!

Mantelzorg is de zorg van iedereen; je bent het, je wordt het of je krijgt het. 

Wie zijn we?

De Stichting Mantelzorgelijk.nl is hét grootste onafhankelijke expertisecentrum en platform vóór en dóór mantelzorgers. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid komen wij op voor de belangen van mantelzorgers.  Samen met 10.000 mantelzorgers hebben wij het Mantelzorg Manifest opgesteld als dringende oproep aan de rijksoverheid , gemeenten en werkgevers om hun beleid en regelgeving af te stemmen op de behoeften en input van mantelzorgers in Nederland. De belangen van 4,4 miljoen mantelzorgers (waarvan 10% overbelast) moeten beter gewaarborgd worden.

Aanleiding

Vandaag zijn er landelijke cijfers bekend gemaakt over het aantal gemeenten in Nederland die niets, of nauwelijks iets, doen in de waardering voor de mantelzorgers. Ruim 20% van de Nederlandse gemeenten laat de mantelzorger links liggen in het tonen van de waardering. Dit ondanks het feit dat zij wel een mantelzorgbudget vanuit het rijk ontvangen. Er is veel willekeur in de waardering van de mantelzorgers. Zie aanvullende info op: https://mantelzorg.nl/artikel/waardering-voor-mantelzorgers-in-78-gemeenten-onvindbaar-of-zelfs-afgeschaft)

Reactie vanuit  Stichting Mantelzorgelijk.nl

Al eerder hebben we in het Mantelzorg Manifest aangegeven dat de lokale kleuring (decentralisatie) van de gemeenten leidt tot onwenselijke verschillen in de waardering voor mantelzorgers. Er was al een variatie te zien van € 20,- tot  € 300,- per jaar. Zelfs dit  kleine gebaar is nu in diverse gemeenten geschrapt of wegbezuinigd. Dit is een ongewenste en zelfs denigrerende ontwikkeling. Een ontwikkeling die voelt als minachting voor alle liefde, werk en inzet die de mantelzorgers dagelijks belangeloos geven. Wij zorgen uit liefde voor een dierbare en vinden dat deze zorg op waarde geschat moet worden. Dit onafhankelijk van de locatie waar je woont of zorgt. Wij vinden het onacceptabel dat er op deze manier met ons wordt omgegaan. Deze willekeur moet stoppen! Een mantelzorger mag geen sluitpost zijn op de gemeentelijke begrotingen. Dit verdienen we niet. Het maakt ons boos, teleurgesteld en machteloos. We roepen dan ook ministers, kamerleden, wethouders, raadsleden en bestuurders op om ons niet langer afhankelijk te maken van deze willekeur en  onvoorspelbaarheid.

 

Het Mantelzorg Manifest

Het Manifest kunt u vinden op: https://mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-manifest/

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top