“Mantelzorg is een waardevolle sociale ervaring” #opinie

voz-logoKen je VOZ Magazine? Wij kenden het ook niet. Maar dit vakblad voor “Voor Ondernemende Zorg en Public Affairs” (ah, een vakblad voor zorgondernemers!) staat deze maand stil bij mantelzorg – of, zoals zij het noemen: “het toenemend belang van informele zorg en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan”. De mantelzorger adequaat ondersteunen en nadrukkelijker waarderen zijn terugkerende thema’s.

En wat hebben de zorgondernemers ontdekt? Er zijn ook de nodige positieve kanten aan informele zorg voor degenen die deze verlenen – en die blijven wat prof.dr. Henk Nies betreft, nu in de media onderbelicht. In VOZ Magazine kun je daar veel meer over lezen. De zorgondernemers denken ook na over betere samenwerking met mantelzorgers.

Zie bijvoorbeeld deze vraag en antwoord uit het interview met professor Nies:

Henk Nies, foto van de website van VOZ Magazine
Henk Nies, foto van de website van VOZ Magazine

“Niet alle zorg hoeft van professionele zorgverleners te komen. Deze zijn wel nodig om te zorgen dat oude mensen zichzelf beter kunnen redden, hun chronische ziekten leren reguleren en om de hulp aan huis te organiseren met de mantelzorgers en de mensen in de buurt”. Is er wat u betreft, sinds het moment waarop u dit standpunt heeft verwoord, veel veranderd in de langdurige zorg in Nederland en de wijze waarop wij de zorg nu verlenen?

Prof.dr. Nies: “De bewustwording over nut en noodzaak van informele zorg is enorm toegenomen. Veruit de meeste zorg wordt juist níet door professionele zorgverleners geboden, maar door niet formele zorgverleners: mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en burgers. Vilans heeft het afgelopen jaar met Movisie het programma ‘In voor mantelzorg’ uitgevoerd. Dit is een programma voor zorgorganisaties, die willen werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking met mantelzorgers.

Het programma sluit aan bij de motie van (SGP-kamerlid) Van der Staaij, waarin wordt gepleit voor extra ondersteuning voor en samenwerking met mantelzorgers. Dat is nodig omdat de veranderingen in de zorg ook op mantelzorgers grote impact hebben. 80 organisaties hebben zich ingespannen het begrip mantelzorg op de kaart te krijgen en bewustwording te creëren”.

Barbara: Ik vind het moeilijk lezen, dit soort vakbladen. Aan de ene kant door de vaktaal – en aan de andere kant omdat het zo duidelijk de afstand tussen professionals en ‘normale mensen’ laat zien. Toch is het goed dat zorgondernemers en wetenschappers waardering hebben voor mantelzorgers.

En laat ik ze vandaag eens het voordeel van de twijfel gunnen – dat zeggen ze niet alleen omdat mantelzorgers hun organisaties een héleboel geld opleveren. Maar ook omdat ze echt begrijpen dat de zorg zonder mantelzorgers en vrijwilligers helemaal plat zou liggen. Het is goed dat er programma’s als ‘In voor Mantelzorg’ bestaan, waarin zorgprofessionals leren om beter samen te werken met de mensen die voor een dierbare zorgen. Je moet elkaar niet in de weg zitten, niet als ‘onbekwaam’ of ‘onwillig’ zien, maar waarderen en versterken.

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top