Mantelzorg als wettelijke verplichting #opinie

‘Laat iedereen – in natura of financieel – aan mantelzorg bijdragen’ kopt een opiniestuk in Trouw op 2 januari van dit nieuwe jaar. Een opinie die zich enerzijds richt op de nadelige effecten voor mantelzorgers die geen nee kunnen zeggen en anderzijds op de vrijblijvendheid en het wegkijken van andere mantelzorgers. Om deze onrechtvaardigheid tegen te gaan pleit Eric Ypema (namens Mantelzorg.nl) in dit opiniestuk voor een wettelijke verplichting van mantelzorg. Als mantelzorger heb je dan de keuze om in natura voor je dierbaren te zorgen of om dit financieel af te kopen. Dit onderbouwt hij verder met een verwijzing naar een wetsartikel uit het Burgerlijk Wetboek (1:392 1 lid b) waarin ouders en kinderen verplicht zijn om in elkaars leveronderhoud en behoeftigheid te voorzien. Het gericht toepassen van dit wetsartikel zou leiden tot meer rechtvaardigheid voor de mantelzorgers en lagere kosten voor de gemeenten. Een lastenverlichting voor de gemeenten en een lastenverplichting voor de mantelzorgers dus!

Nu ben ik helemaal niet tegen het mantelzorgen voor een dierbare. Integendeel. Ook ik vind dat je een bijdrage kan leveren aan het welzijn van je dierbaren. En dat doen we volop, vooral uit liefde voor elkaar. We zijn al met meer dan 4 miljoen die dagelijks zorgen doen en zorgen hebben. Maar om het oude wetsartikel boven tafel te halen om zodoende het mantelzorgen af te dwingen gaat me echt te ver. Dit zou alleen kunnen werken als alle mantelzorgers deze keuze kunnen maken in volledige gelijkwaardigheid. Dus vanuit dezelfde voorzieningen met een vergelijkbaar inkomen en een maatschappelijke positie. Dit is niet het geval voor de huidige mantelzorgers in Nederland. Het opvangen van de bezuinigingen in de zorg is op vele mantelzorgschouders terecht gekomen en deze morele plicht weegt zwaar en wordt door de overheid minimaal ondersteund. Om het intensieve mantelzorgen vol houden heeft menigeen al ingeleverd op inkomen, sociaal leven en eigen welzijn.

Daarnaast is deze wet ontworpen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een tijdvak waarin Nederland juist bouwde aan een verzorgingsstaat. Een tijd waarin onze moeders en oma’s moesten stoppen met werken zodra ze trouwden. Waar ze geen zeggenschap hadden over hun eigen financiën, aankopen en activiteiten. In het licht van het naoorlogse tijdvak was dit toen een geaccepteerde denkwijze. Het enige recht was het aanrecht. Er was weinig zeggenschap en de notabelen wisten wat goed voor je was. Gehoorzaamheid was een deugd.

Maar volgens mij zijn de tijden veranderd. We moeten allemaal ons aandeel leveren in onze economie. De verzorgingsstaat is inmiddels ontmanteld. Gemeenten worstelen nog steeds met de WMO-transitie en het toezicht op de lokale zorggelden. Veel verzorgingshuizen zijn gesloten en mensen moeten langer thuis wonen. Er zijn enorme wachtlijsten en personeelstekorten. Zorgverzekeraars hebben meer macht over de zorg dan de zorgvragers en professionals zelf. En zorgcowboy ’s die op grote schaal fraude plegen. Het toezicht faalt en het systeem loopt vast. De noodklok wordt vanuit verschillende groepen constant geluid; zelfs vanuit de mantelzorgers. Oude wetten gaan hier niet helpen. De oplossing zal liggen op een ander niveau en met een andere denkwijze dan waarmee het ontstaan is. Voer de dialoog met de mensen die het werkelijk aangaan en die de ervaring in huis hebben! Wij zijn graag bereid om hierin mee te denken.

Maar om nu een oude wet af te stoffen, zonder deze in een nieuwe context te zetten, laat een beperkt denken zien ten aanzien van dit enorme maatschappelijke vraagstuk. Ik ben dan ook zeer benieuwd of dit opiniestuk inderdaad ondersteund wordt door Mantelzorg.nl. Want als mede-belangenbehartiger van de mantelzorgers in Nederland zou het ze sieren om hier duidelijk en per direct afstand van te nemen.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Wij hebben 8 jaar intensieve zorg gegeven aan mijn dementerende bij ons inwonende moeder. Helaas is zij 4 weken geleden overleden. Wij hebben onze banen, sociale zekerheid en eigen leven opgegeven. Wanneer u deze mening heeft geef ik u graag een presentatie wat uw mening in de praktijk betekent. Dit zou een enorme verrijking kunnen zijn!

  1. Hallo Marja,

   Dank je wel voor je reactie.
   Het artikel wat ik heb geschreven is een reactie op Eric Ypema die stelt dat mantelzorg verplicht moet worden. Ik ben het daar dus absoluut niet mee eens!
   Ik mantelzorg al vele jaren en ken, net als jij, de klappen van de mantelzorgzweep. Verlies van inkomen, sociaal leven en een aanslag op je eigen welzijn.

   Ik wil je bij deze condoleren met het verlies van je moeder. Het zal moeite kosten om de draad weer op te pakken. Sterkte daarmee!

   Hartelijke groet,
   Margreet van der Voort

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top